Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Föräldraledighet

Hur funkar socialförsäkringarna?

Inom den svenska socialförsäkringen finns två typer av förmåner; arbetsbaserade ersättningar förmåner och bosättningsbaserade förmåner.

Arbetsbaserade förmåner
Arbetsbaserade förmåner ger ersättning till den som är eller har varit anställd. Denna typ av förmåner utgår vid till exempel sjukdom och föräldraledighet.

För att omfattas av de arbetsbaserade förmånerna ska man ha eller ha haft en anställning med lön i Sverige som kan ligga till grund för en sjukpenninggrundande inkomst. I vissa fall kan även inkomster från arbete i andra EU/EES-länder (inkl. Schweiz) ligga till grund för ersättning.

Bosättningsbaserade förmåner
Bosättningsbaserade förmåner utgörs till exempel av barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning på lägsta- respektive grundnivå samt tandvårdsstöd.

För att omfattas av de bosättningsbaserade förmånerna ska man uppfylla de krav som ställs upp för att anses som bosatt i Sverige. Dessa regler är inte desamma som ställs upp för folkbokföring, vilken i sin tur ligger till grund för rätten till betald sjukvård.

Mer information
För den som har arbetat utomlands eller är utländsk medborgare finns mer information här.