Sök efter:
Föräldraledighet

Föräldrapenning och föräldrapenningtillägg

Föräldrapenning

Föräldrapenningen betalas ut och administreras av försäkringskassan, om du vill veta mer eller ska planera din föräldraledighet kontakta försäkringskassan eller läs mer på deras hemsida:

Du och din partner får föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vid flerbarnsfödsel får ni något fler dagar. Har du ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna. Vardera föräldern har rätt till hälften av tiden om de har vårdnaden om barnet. Ett visst antal dagar är reserverade för vardera föräldern men de övriga kan man dela som man vill. Dessa dagar är lika fördelade från början och den som vill avstå dagar till förmån för den andra föräldern måste göra så aktivt genom meddela Försäkringskassan.

Hur många dagar med föräldrapenning kan jag få?

Två personer kan normalt inte få föräldrapenning för ett barn för samma dag/tid. Under barnets första år kan också föräldrarna ta 30 så kallade dubbeldagar, då båda tar ut hel föräldrapenning för samma barn samma dag. Två föräldrapenningdagar förbrukas då på en dag.

  Föräldraledig 2016 eller senare

Om barnet är fött 2016 eller senare

Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till varandra, men 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.

Föräldraledig 2014 eller 2015

Om barnet är fött 2014 eller 2015

Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till varandra, men 60 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.

Hur länge kan jag ta ut föräldrapenning?

Till och med barnet fyller 12 år kan du ta ut föräldrapenning eller när barnet slutar i årskurs fem i grundskolan. Men redan när barnen fyller fyra år finns en gräns då ni bara får spara 96 dagar sammanlagt.

Föräldrapenningtillägg

Som föräldraledig kan du som mest få ersättning från försäkringskassan som motsvarar ungefär 80 procent av din inkomst upp till som mest motsvarande 10 prisbasbelopp, vilket kallas basbeloppstaket. Prisbasbelopp är det index för prisändringar som används för beräkning av ersättningar enligt försäkringsbestämmelser.  Prisbasbeloppet fastställs ett år i taget genom politiskt beslut. För information om årets prisbasbelopp se Försäkringskassans webbplats.

För dig som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal finns ofta ett tillägg till Försäkringskassans föräldrapenning som gör att ditt inkomstbortfall när du är föräldraledig blir mindre. Tillägget utformning är lika olika beroende på vilket kollektivavtalsområde du jobbar inom. Här beskriver vi de vanligaste bland SULF:s medlemmar.

Statlig sektor

Villkorsavtal-T, som Saco-S och SULF har tecknat på den statliga sektorn, ägnas hela kapitel 8 åt föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägget är 10 procent av daglönen om du inte tjänar mer än basbeloppstaket. För den vars lön överstiger basbeloppstaket så är föräldrapenningtillägget 10 procent av daglönen på lönedelar upp till basbeloppstaket och sedan 90 procent av de lönedelar som överstiger basbeloppstaket.

Tillägget betalas ut för de dagar under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning på grundnivån eller däröver och betalas ut för högst 360 dagar per barnsbörd. Normalt behöver du överlämna utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan till din arbetsgivare för att tillägget ska betalas ut i efterhand. Om du tar ut tre fjärdedelar, halv eller en fjärdedels föräldrapenning så får du ut tre fjärdedelars, halvt eller en fjärdedels föräldrapenningtillägg. Tänk på att du inte får något föräldrapenningtillägg om du tar ut en åttondels föräldrapenning. Om Försäkringskassan reducerar din föräldrapenning av någon orsak så reduceras även föräldrapenningtillägget i motsvarande mån. Allt detta gäller om inte annat har reglerats i ett lokalt kollektivavtal.

På åtminstone en handfull lärosäten har man andra regler än de som finns i Villkorsavtal-T för hur föräldralön utbetalas. Du bör därför kontrollera om det finns något lokalt avtal på din arbetsplats som delvis ersätter Villkorsavtal-T.

Privat sektor, Arbetsgivaralliansens högskoleavtal

I det kollektivavtal som Akademikerförbunden och SULF tecknat med Arbetsgivaralliansen finns bestämmelserna om föräldralön i §11. Föräldralönen är 10 procent av daglönen om du inte tjänar mer än basbeloppstaket. För den vars lön överstiger basbeloppstaket så är föräldralönen 10 procent av daglönen på lönedelar upp till basbeloppstaket och 90 procent av de lönedelar som överstiger basbeloppstaket.

Föräldralönen betalas ut för de dagar under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning på grundnivån eller däröver i max 360 dagar för lönedelar under basbeloppstaket och i max 300 dagar för lönedelar över basbeloppstaket.

För att föräldralönen ska betalas ut måste du lämna ett utbetalningsbevis från Försäkringskassan till arbetsgivaren. Om Försäkringskassan reducerar din föräldrapenning av någon orsak så reduceras även föräldrapenningtillägget i motsvarande mån.

Här hittar du avtalet samt vilka arbetsgivare det gäller.

Privat sektor, Fremias högskoleavtal

I det kollektivavtal som Akademikerförbunden och SULF tecknat med Arbetsgivaralliansen bestämmelserna om föräldralön i §11.

Föräldralön betalas enbart ut om du varit anställd ett helt år innan föräldraledigheten påbörjats och enbart om du är sammanhängande föräldraledig under minst en månad. Om du varit anställd i mer än ett år men mindre än två år kan du maximalt få föräldralön för två månader, och om du varit anställd i två år eller mer för maximalt sex månader.

För de månader där föräldralön utbetalas gör löneavdrag så att det belopp som betalas ut motsvarar 10 procent på lönedelar under basbeloppstaket, och 90 procent på lönedelar över basbeloppstaket.

Här hittar du avtalet samt vilken arbetsgivare det gäller.

Om du är medlem – logga in och läs mer

För dig som är medlem har vi samlat allt du behöver veta inför din föräldraledighet i SULF:s föräldraledighetsmanual. Manualen innehåller bland annat information om; föräldraledighet och semester, förlängning av doktorandanställning och utbildningsbidrag eller stipendium, konsekvenser av deltidsarbete, hur du räknar fram din sjukpenninggrundande inkomst och mycket mer.

Om du inte hunnit bli medlem är det enkelt att fylla i ansökan här.

Så mycket får du i föräldralön

På Sacos webbplats kan du räkna ut hur mycket du kan få i föräldrapenning och föräldrapenningtillägg.

Bra länkar

Jag är eller ska bli förälder (information från Saco).
Pensionsguide inför föräldraledigheten (information från Saco).