Sök efter:
Lagar och kollektivavtal

Lagar och avtal för högskolan

Här finns ett urval av arbetsrättsliga och högskolerelevanta lagar, förordningar och kollektivavtal. Kollektivavtalen i sammanställningen är för statligt anställda och på central nivå utöver dessa finns ofta lokala kollektivavtal vid varje lärosäte.

Utredningar, propositioner, riksdagens dokument och utskottsbetänkanden m m kan hittas på regeringens hemsida. Där finns också en kort information om beslutsgången. För den som vill söka rättsinformation i form av domar, författningstext, förarbeten mm finns www.lagrummet.se, där finns också länkar till EG-domstolens domar mm.

Lag och förordning för högskolan

Högskolans författningstexter (och mycket annat) kan hittas i Rixlex, eller direkt i nedanstående författningar:

Andra författningar som reglerar den svenska högskolan, finner du här:

Arbetsrättsliga lagar

Diskrimineringslagar

Centrala avtal statlig sektor

Avtal Arbetsgivaralliansen

Beckmans designhögskola, Enskilda högskolan i Stockholm (EHS), Marie Cederschiöld högskola (f.d. Ersta Sköndal Bräcke Högskola), Handelshögskolan i Stockholm (HHS), Röda korsets högskola, SMI och Örebro teologiska högskola

Arbetsgivarparter: Arbetsgivaralliansen
Arbetstagarparter: Akademikerförbunden, Vision, LR, Lärarförbundet, SULF + Saco-förbund med medlemmar

Avtal Fremia

Högskolan Sophiahemmet

Allmänna anställningsvillkor och löner - gäller tillsvidare för Akademikerförbunden

Arbetsgivarpart: Fremia
Arbetstagarparter: Akademikerförbunden, Sveriges Lärare, Vision

Avtal Svenska kyrkan

Arbetsgivarpart: Svenska Kyrkan
Arbetstagarparter: Akademikerförbundet SSR, Akavia, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision.