info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Lagar och kollektivavtal

Här finns ett urval av arbetsrättsliga och högskolerelevanta lagar, förordningar och kollektivavtal. Kollektivavtalen i sammanställningen är för statligt anställda och på central nivå utöver dessa finns ofta lokala kollektivavtal vid varje lärosäte.

Utredningar, propositioner, riksdagens dokument och utskottsbetänkanden m m kan hittas på regeringens hemsida. Där finns också en kort information om beslutsgången. För den som vill söka rättsinformation i form av domar, författningstext, förarbeten mm finns www.lagrummet.se, där finns också länkar till EG-domstolens domar mm.

Lag och förordning för högskolan

Högskolans författningstexter (och mycket annat) kan hittas i Rixlex, eller direkt i nedanstående författningar:

Andra författningar som reglerar den svenska högskolan, finner du här:

Arbetsrättsliga lagar

Diskrimineringslagar

Centrala avtal statlig sektor

Avtal Arbetsgivaralliansen

Beckmans designhögskola, Enskilda högskolan i Stockholm (EHS), Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Handelshögskolan i Stockholm (HHS), Röda korsets högskola, SMI och Örebro teologiska högskola

Arbetsgivarparter: Arbetsgivaralliansen
Arbetstagarparter: Akademikerförbunden, Vision, LR, Lärarförbundet, SULF + Saco-förbund med medlemmar

Avtal Fremia

Högskolan Sophiahemmet

Allmänna anställningsvillkor och löner – gäller tillsvidare för Akademikerförbunden

Arbetsgivarpart: IDEA
Arbetstagarparter: Akademikerförbunden, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Vision

Avtal Svenska kyrkan

Arbetsgivarpart: Svenska Kyrkan
Arbetstagarparter: Akademikerförbundet SSR, Akavia, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}