Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Lagar och kollektivavtal

Den svenska modellen

Det finns i princip två sätt att reglera arbetsmarknaden: genom lagstiftning eller kollektivavtal. I Sverige har vi arbetsrättslig lagstiftning som en grund som fylls ut med fler och bättre villkor genom kollektivavtal. Det innebär att fackförbunden och arbetsgivarna tar ansvar för att genom kollektivavtal komma överens om vad som ska gälla inom respektive bransch och på arbetsplatsen.

Kollektivavtal har många fördelar. De anpassas till behov och önskemål i olika branscher och på olika arbetsplatser, de är stabila och samtidigt relativt enkla att ändra jämfört med lagar. Avtalens innehåll bygger på vad de anställda och arbetsgivarna gemensamt kommer överens om och kan ta ansvar för. Det gör också att diskussion om anställningsvillkor sker nära dem som berörs och med inflytande från de anställda. Förutsättningarna ser olika ut inom olika branscher och på olika arbetsplatser när det gäller till exempel löner, arbetstider och ersättningar eller kompetensutveckling.

Förtroendevalda är en viktig del i modellen. Genom att finnas på arbetsplatsen kan den förtroendevalda fånga upp medlemmarnas intressen och driva deras frågor lokalt samt verka för att villkoren i kollektivavtal tillämpas på arbetsplatsen.