Sök efter:

Ny styrelse och verksamhet 2024

Nyhet

16 januari höll SULF/Linköping sitt årsmöte och ny styrelse valdes. Här kan du läsa protokollet.

Ordförande

David Rule (MAI) – omval

Övriga ledamöter

Reka Andersson (IEI) – omval
Elisabeth Eriksson (IBL) – omval
Per Gyberg (TEMA) – nyval
Neda Haj Hosseini (IMT) – omval
Nadine Karlsson (HMV) – omval
Åsa Rybo Landelius (IFM) – omval
Krzysztof Marciniak (ITN) – omval
Niki Matinrad (ITN) – omval
Tove Mattsson (IBL) – omval
Darcy Parks (TEMA) – nyval (suppleant 2023)
Carine Signoret (IBL) – omval

Suppleanter, i rangordning

Maike Schneider (HMV) – nyval
Svjetlana Pantic Dragisic (IEI) – nyval
Gaiy Svensson (IKOS) – omval
Daniela Dahl (IKOS) – omval

Verksamhet 2024

Information och medlemsvård

Mål: Att ge våra medlemmar en god medlemsservice och vara synliga för dem.

Det gör vi genom att:

 • hålla SULF/LiU:s hemsida uppdaterad
 • lägga upp intressanta och relevanta nyheter på föreningens Facebook-sida
 • göra regelbundna medlemsutskick via e-post
 • utveckla arbetet med system med lokal-lokala kontaktpersoner för SULF som
  medlemmar kan prata med i sitt närområde
 • besvara frågor från medlemmar och vid behov hänvisa till Saco-S eller andra
  lämpliga organisationer
 • arrangera seminarier, inklusive hybrid-deltagande i SULFs webbinarier

Rekrytering

Mål: Att öka andelen medlemmar.

Det gör vi genom att:

 • kontinuerliga informationsutskick till nyanställda
 • affischering vid SULF/LiU:s seminarier, debatter, evenemang
 • utskick av ”Universitetsläraren” till institutionernas fikarum
 • rekrytering av medlemmar vid seminarier, debatt och andra evenemang

Opinionsbildning och påverkan

Mål: Föra debatt kring professions- och villkorsfrågor vid Linköpings universitet.

Det gör vi genom att:

 • arrangera en intervju med ledande person inom LiU rörande frågor av vikt för våra
  medlemmar
 • fortsätta följa upp tillämpningen av det lokala arbetstidsavtalet
 • föra en diskussion med studierektorer och avdelningschefer

Styrelsearbete och annan förenings- och förbundsintern verksamhet

Styrelsen planerar arbeta 2024 enligt följande:

 • månadsvisa styrelsemöten med uppehåll under sommaren
 • styrelseinternat för att utveckla styrelsens strategiska arbete
 • deltagande i SULF:s kongress 2024
 • deltagande i SDF:s årsmöte 2024
 • deltagande i SULF:s digitala nätverksträffar ca en gång per månad
 • att verka för att förtroendevalda deltar i relevanta centrala fackliga utbildningar

Förslag till budget verksamhetsåret 2024

Styrelsens årliga internat: 30 000
Lunch vid SULF/LiU:s årsmöte: 5 000
Seminarieverksamhet: 3 000
Styrelsens uppstartslunch, vår: 2 500
Styrelsens uppstartslunch, höst: 2 500
Styrelsens läsårsavslutning: 2 500

Totalt: 45 500

Nyheter från SULF/Linköpings universitet