Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Om oss

SULF/LiU är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas organisation för professions-frågor och fackliga frågor vid Linköpings universitet.

SULF/LiU:s övergripande mål

 1. Att tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområden.
 2. Att ge våra medlemmar en god medlemsservice.
 3. Att arbeta för bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas fysiska och psykiska
  arbetsmiljö.
 4. Att bevara och förstärka kollegialitet och kollegial styrning vid universitetet.

Det gör vi genom att:

 • bedriva lokal opinionsbildning genom att identifiera och lyfta fram policyfrågor som
  är viktiga för våra medlemmar
 • vara en aktiv diskussionspart inför beslut som rör våra medlemmar
 • synliggöra SULF/LiU:s verksamhet genom debattartiklar, marknadsföring,
  informationsspridning och genom öppna möten och på annat sätt bredda förståelsen
  för de fackliga värderingarna
 • rekrytera medlemmar och stimulera dem att engagera sig i fackligt arbete
 • arbeta för en ökad demokratisk förankring och transparens inom
  universitetsorganisationen