Nyhetsarkiv

Här hittar du nyheter som är intressanta för dig som jobbar vid Linköpings universitet.

Remissvar: Innovationsstödsutredningen

Ert dnr U2012/3279/F Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss och får anföra följande. Sammanfattning…
Nyhet
31 oktober 2012