Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Nyhet

22/4: extra årsmöte

Måndag 22 april håller SULF/Linköpings universitet extra årsmöte. Här kan du läsa förslaget till nya stadgar. Datum: måndag 22 aprilTid:…
Nyhet
18 mars 2024

Ny styrelse och verksamhet 2024

16 januari höll SULF/Linköping sitt årsmöte och ny styrelse valdes. Här kan du läsa protokollet. Ordförande David Rule (MAI) –…
Nyhet
16 februari 2024

Årsmöte 2024

Årsmötet kommer genomföras i hybridform, där du som medlem har möjlighet att delta digitalt för att lyssna och komma med…
Nyhet
7 november 2023

Om akademisk frihet, forskning i tjänsten samt administrationens roll

Den 9 mars 2022 genomförde SULF vid Linköpings universitet ett en timmes samtal med universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson. Samtalet kom…
Nyhet
14 mars 2022
Jan-Invar Jönsson, rektor Linköpings universitet. Foto: Charlotte Perhammar

On academic freedom, research at work and the role of the administration

Interview with Vice-chancellor Jan-Ingvar Jönsson Themes: 1. What are the threats to academic freedom at LiU with regard to quality…
Nyhet
13 mars 2022
Jan-Invar Jönsson, rektor Linköpings universitet. Foto: Charlotte Perhammar

Remissvar: Innovationsstödsutredningen

Ert dnr U2012/3279/F Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss och får anföra följande. Sammanfattning…
Nyhet
31 oktober 2012