Search for:

Sanna Wolk besöker Liu

Förbundsordförande Sanna Wolk besöker Linköpings universitet. Hon möter styrelserna i SULF- och Saco-S-föreningarna, Saco-S doktorandgrupp, doktorandombuden, doktorandsektionerna inom studentkårerna samt rektor Jan-Ingvar Jönsson.