Årsmöte SULF Uppsala

Tid: TISDAG 12 december 12:15-14:00
Lokal: 2-K1024 (Engelska parken)

SULF/Uppsala har som verksamhetsmål att vara universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation vid Uppsala universitet. Vi arbetar för att ge våra medlemmar en god medlemsservice och vara en aktiv arbetstagarföreträdare. Vi strävar efter att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats med rationell tjänstestruktur. Vi vill skapa en god kännedom om SULF/Uppsala ute på lärosätet.

Under 2017 har universitetslärares och forskares arbetsvillkor och professionens inflytande stått i fokus. Vad ska vi jobba med under 2018?
Alla medlemmar är välkomna!

SULF/Uppsala årsmöte 2017
Tid: TISDAG 12 december 12:15-14:00
Lokal: 2-K1024 (Engelska parken)

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
10. Val av
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Sex styrelseledamöter
d) Åtta personliga suppleanter
e) Tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
f)En revisor med suppleant
11. Val av företrädare i lokala Saco-S-rådet
12. Val av föreningens ombud med ersättare till SDF:s ombudsmöte
13. Information om förhandlingar
14. Ev övriga frågor

Handlingarna till årsmötet:
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Hittade du det du sökte?

Sulf.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det.