Sök efter:

Försäkringar

När du har en anställning på en arbetsplats där det finns kollektivavtal omfattas du automatiskt av flera olika försäkringar som vi förhandlat fram tillsammans med arbetsgivaren. Du kan också komplettera genom att teckna förmånliga privata försäkringar genom vårt samarbete med Folksam.

Kollektivavtalade försäkringar

Här kan du kortfattat läsa mer om vilka försäkringar du har och vilka ersättningar du kan ha rätt till och om det stora värde som ligger i våra kollektivavtal.

Kompletterande privata försäkringar

Du kan också läsa mer om vilka ytterligare försäkringar du själv förmånligt kan teckna genom vårt samarbete med Folksam.

Försäkringar som ingår i SULF-medlemskapet

Inkomstförsäkring

Försäkringen är särskilt anpassad till de utmaningar som SULF:s medlemmar möter i den akademiska karriären. I andra inkomstförsäkringar kan perioder av stipendier eller forskarstudier på heltid utan anställning ställa till problem, men vi räknar dem som överhoppningsbar tid, med större möjlighet för dig att få ersättning. Vi maximerar också dina möjligheter att kombinera stöd från Trygghetsstiftelsen med SULF:s inkomstförsäkring. Om du exempelvis har rätt till 44 ersättningsdagar från Trygghetsstiftelsen kan du sedan fylla på med alla 150 dagarna från SULF:s inkomstförsäkring.

För att få ersättning måste du ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Det innebär att du behöver vara medlem i både SULF och Akademikernas  a-kassa (eller annan svensk arbetslöshetskassa) för att kunna utnyttja försäkringen.

Läs mer om inkomstförsäkringen här.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen från Folksam, som omfattar yrkesverksamma medlemmar, kostar inget extra och du behöver inte göra något för att försäkringen ska gälla för dig. Sjukförsäkringen innebär ökad ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga eftersom den ger dig kompensation för förlorad inkomst vid längre sjukskrivning. Ett komplement till Försäkringskassans ersättning. Försäkringen träder in om medlemmen blir arbetsoförmögen mellan 25-100 procent. Efter en karens på 90 dagar lämnar sjukförsäkringen ersättning med 2100 kronor per månad vid full arbetsoförmåga i upp till två månader.

Sjukförsäkringen ger också ersättning om medlemmen inte kan arbeta på grund av följande orsaker: 

  • förebyggande vård,
  • vård av nära anhörig eller
  • vård av allvarligt sjukt barn. 

Läs mer om sjukförsäkringen här.