Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Årsmöte SULF:s doktorandförening

SULF:s doktorandförening håller årsmöte den 24 april 2024

Årsmötet genomförs i hybridform. Särskild information har gått ut till ombuden utsedda av SULF:s lokalföreningar. Dagordning bifogas.

När: 24 april kl 13-15

Var: SULF:s kansli samt digitalt via Zoom

Dagordning

The SULF Doctoral Candidate Association kindly invites you to the Annual General Meeting (AGM) of 2024. The AGM will be held in hybrid format on Wednesday, April 24th. The meeting will be held in English. Agenda attached.

When: April 24th, 13:00 – 15:00

Where: SULF Main Office and Zoom

Agenda
Management Report 2024
SULFs doktorandförening verksamhetsberättelse och budget 2024