Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Kau: Seminar for doctoral candidates

Seminar for doctoral candidates: Rights, obligations and self-organization

Are you a doctoral student? Then this seminar is for you! And it comes with pizza. The Swedish Association of University
Teachers and Researchers, SULF, invites you to a seminar focusing on questions concerning the position as a doctoral student.

The seminar is free, but you need to register to participate. You do not have to be a member in SULF or some other Saco-S connected organization to take part in the event. Register in the form below. Last day to register is May 3.

Date: Tuesday, May 7, 2024
Time: 15.00-17.00
Place: 12B 149
Registration required - register below:

/All the best SULF and Saco at Karlstad University