Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Ltu: Doktorandföreläsning och fika med facket

  • 11.50 – 13.00 föreläsning Doktoranders rättigheter och skyldigheter. Seminariet är på engelska och öppet för alla. Vi bjuder på lunchmackor till de som anmält sig i förväg till kjell.johansson@ltu.se, senast 17 april.
  • 14.00 - 15.00 Ett öppet fika med facket med inriktning på allmänna frågor samt hot och hat inom akademin med SULF:s ordförande Sanna Wolk.

    Sal A108

    Välkommen!