Sök efter:

SULF:s fackliga grundkurs för Saco-S-förtroendevalda steg 2 (digital)

Steg 2-kurser är endagskurs, uppdelat i självstudier en halvdag och digitalt seminarium en halvdag som genomförs årligen. Målsättningen är att så många som möjligt av de nyvalda lokala förtroendevalda ska ges möjlighet att gå kursen inom några månader från årsmötet.

Kursens innehåll:

  • Uppdraget som Saco-S-företrädare, roll, mandat och Saco-S förhållningssätt
  • Rättigheter och skyldigheter som facklig förtroendeman
  • Introduktion till arbetsrätten med översikt av rättssystemet

Förkunskapskrav: Genomgången Steg 1 är en förutsättning för deltagande

Öppen för alla Saco-S-förtroendevalda som har slutfört Steg 1. Här anmäler du dig till våra kurser.