Sök efter:

SULF:s fackliga grundkurs för Saco-S-förtroendevalda steg 4

Steg 4 är en tredagarskurs som genomförs i Stockholm.

Kursens innehåll:

  • Anställningsavtalets ingående
  • Anställningens juridiska ramar
  • Anställningens upphörande – arbetsbrist, personliga skäl och avsked
  • Diskriminering

Förkunskapskrav: Genomgången Steg 1-3 är en förutsättning för deltagande. För att kunna tillgodogöra sig kursen rekommenderar vi att deltagaren har praktisk erfarenhet av en eller flera av kursens ämnen.

Öppen för ordförande, ledamot eller aktiv förhandlare i en Saco-S-förening som genomgått Steg 3. Här anmäler du dig till våra kurser.