Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF:s kongress

SULF:s kongress är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder var tredje år. Den består av 101 kongressombud som tillsamman beslutar om förbundets verksamhet för de kommande åren. Bland annat fattas beslut om verksamhetsinriktning för de närmaste tre åren och väljer förbundsstyrelse.

SULF:s kongress 2024 arrangeras på Courtyard by Marriott på Kungsholmen i Stockholm.