Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Temakurs - individärenden och förhandlingar

Datum: 11-12 september 2024 (lunch till lunch) i Stockholm
Uppsägning, konflikter, rehabilitering, diskriminering, kränkningar, utebliven lön...listan med individärenden kan göras nästan hur lång som helst. Vill du bli tryggare i vad du som lokalt förtroendevald kan göra, vilka verktyg du kan använda och vilka regler du måste förhålla dig till? Då är det här temakursen för dig. Vi går igenom hanteringen av individärenden, vilka vägar du som lokalt förtroendevald kan ta vad gäller förhandlingar och lagrum samt vilka preskriptionsfrister du måste förhålla dig till.
För dig som är: lokalt förtroendevald
Förkunskapskrav: För att kunna tillgodogöra sig kursen rekommenderar vi att deltagaren har genomgått Steg 3. Vid frågor om förkunskapskrav kontakta Catrine Folcker, cfo@sulf.se. Här anmäler du dig till våra kurser.