Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

UU: Hybridseminarium om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier

SULF/Uppsala och Saco-S vid Uppsala universitet bjuder in sina medlemmar till ett seminarium om den första nationella enkätstudien om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor.

Studiens resultat, som publicerades i maj 2022, ger en oroväckande bild av arbetsmiljön vid svenska lärosäten:

  • fyra procent av respondenterna svarade att de hade utsatts för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna.
  • sju procent hade utsatts för mobbning.
  • och cirka 50 procent hade upplevt ohövlighet på arbetsplatsen.

Vid Uppsala universitet, hade 21 procent av kvinnliga doktorander utsatts för trakasserier.

Seminariets syfte är att informera om och ge fackliga perspektiv på studiens resultat. Studiens forskningsledare Christina Björklund och Karin Dahlman-Wright kommer att presentera studien och delta i en paneldiskussion med representanter från SULF och Saco-S. Presentationen är på engelska men den efterföljande diskussionen kan hållas både på svenska och engelska beroende på önskemål.

Tid: fredag 17 maj, klockan 13:00-16:00
Plats: Gunnar Johansson, Blåsenhus, Uppsala universitet
Språk: engelska
Anmälan: om du vill vara med på plats, anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan
Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/63829087638

Vi bjuder på fika efter seminariet.

Inbjudna talare

Karin Dahlman-Wright, professor, programansvarig vid Karolinska institutet
Dr. Minna Salminen, Associate Professor in Sociology at Centre for Gender Research
Lux Miranda, ordförande, Doktorandnämnden på Uppsala universitet
Robert Malmgren, ordförande, Saco-S vid Uppsala universitet

Välkommen!