Sök efter:

Påverka politiker!

Det är våra politiker som ansvarar för de negativa förändringar i utlänningslagen som nu införts. Det är dags att uppmärksamma dem på vilka konsekvenser beslutet har fått för doktorander och forskare. Du kan göra skillnad!

SULF har tagit fram en text som du kan skicka till politiker för att uppmärksamma dem på problemet. Hela brevet kan du läsa längre ned. Använd formuläret nedan för att mejla enskilda politiker. Mejlet kommer att skickas från ditt mejlprogram. Vi sparar inte din mejladress.

OBS! Om du istället vill klistra in text och mejladress i ett eget mejl så hittar du text och e-postadresser här.

 

 

Brev till politiker

Hej,

Riksdagen beslutade i somras om förändringar i utlänningslagen. Fokus för debatten har helt legat på asylinvandringen men det nya regelverket kommer att slå hårt mot andra grupper, som till exempel doktorander. Det här handlar inte om asylinvandring utan om högt kvalificerade personer som antagits i stor konkurrens. De är kunniga och välutbildade, befinner sig redan i Sverige och har egen försörjning. De jobbar hårt och nu berövas de möjligheten att fortsätta med sin forskning. Problemet är att de inte i förväg kan visa på en så långsiktig försörjning som nu krävs eftersom de oftast får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra.

Så sent som i december 2020 skrev regeringen att man ville att andelen utländska doktorander som ska stanna i Sverige bör öka samt att de var viktigt att både kunna rekrytera och behålla den kompetens de besitter här i landet (Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, prop. 2020/21:60, s. 123) Trots detta lade man bara några månader senare fram de förslag till förändringar i utlänningslagen som helt uppenbart kommer leda till motsatt resultat. Om regeringen står fast vid det som framfördes i forskningspropositionen måste man snarast se till att göra de förändringar som lyfts fram nedan.

I juli 2014 genomfördes en förändring i utlänningslagen som gjorde det möjligt för doktorander som haft uppehållstillstånd i fyra år att söka och få permanent uppehållstillstånd. Med den nya utlänningslagen som infördes 20 juli 2021 undergrävs dessa möjligheter. Förutsättningarna för att kunniga och välutbildade forskare ska fortsätta bidra till kunskapsutveckling och innovation i Sverige har försämrats markant. Dessutom saknar regelförändringen övergångsregler så doktorander och forskare som redan för flera år sedan bestämde sig för att komma till Sverige baserat på de tidigare bestämmelserna har plötsligt ingen möjlighet att fortsätta fullfölja de planer och forskningsprojekt som planerats. Många är förtvivlade och de har, utifrån tidigare regelverk, byggt ett liv, en familj och en början på en karriär i Sverige. Att över en natt plötsligt ges helt nya förutsättningar är förkrossande. Det riskerar också att ge Sverige som forskningsnation ett dåligt rykte internationellt.

Jag vill med detta mejl göra dig uppmärksam på detta angelägna problem. Jag hoppas att riksdagen tar sitt förnuft till fånga och gör ett omtag vad gäller doktoranders och forskares möjlighet att stanna i Sverige. Du kan i din roll verka för att ett tillägg i lagen med ett undantag som gör det möjligt för doktorander och forskare som haft uppehållstillstånd i fyra år att söka och få permanent uppehållstillstånd enligt de bestämmelser som gällde före den 20 juli 2021.

Vänliga hälsningar,