Akademisk frihet

Från beslut till förändring (Almedalen 2016, del 2 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i akademin utifrån sina uppdrag. Vilken slags jämställdhet de vill göra?

Under 1990-talet sattes akademisk frihet ofta upp som skyddsvägg mot allt vad jämställdhet hette; då var jämställdhet ett hot mot allt och alla, kvinnor skulle komma att ta över akademin och den sista fria tanken var definitivt tänkt. Idag diskuteras New Public Management som ett stort hot och linjestyrning anses hota akademins grundtanke om kollegialitet och akademisk frihet.

Del 2 av 3

Seminariet är ett samarrangemang mellan Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

SULF:s medlemmar – en kritisk kraft

Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, …

Fri, kritiskt granskande forskning – en förutsättning för ett demokratiskt samhälle

Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, …

Universitetslärare och forskare – en kritisk kraft

Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, …

Från beslut till förändring (Almedalen 2016, del 1 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i …

Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor (Almedalen 2016, del 3 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i …

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?