Akademisk frihet

Fri, kritiskt granskande forskning – en förutsättning för ett demokratiskt samhälle

Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska och tekniska utveckling. Akademisk kunskapsproduktion sker utan politiska, ideologiska eller ekonomiska lojaliteter och bygger på principen om akademisk frihet. Lärare och forskare bidrar till samhällsutvecklingen genom att i samspel med omvärlden verka som en kritisk kraft i samhället.

Fri, kritiskt granskande forskning är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och det är viktigt att man lita på forskningen.

SULF:s medlemmar – en kritisk kraft

Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, …

Universitetslärare och forskare – en kritisk kraft

Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, …

Från beslut till förändring (Almedalen 2016, del 1 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i …

Från beslut till förändring (Almedalen 2016, del 2 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i …

Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor (Almedalen 2016, del 3 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i …

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?