info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se /Val av utskott

Val av utskott

Här väljer du utskott vid SULF:s kongress 2018. Platserna i utskotten är begränsade vi ber dig därför välja och rangordna de tre möjliga du är mest intresserad av. Du kommer att få en bekräftelse på vilket utskott du placerats i god tid innan kongressen. Frågor besvaras av Lotta Kamm, lok@sulf.se 

Val av utskott är avslutat.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?