Sök efter:

Val av utskott

Här väljer du utskott vid SULF:s kongress 2018. Platserna i utskotten är begränsade vi ber dig därför välja och rangordna de tre möjliga du är mest intresserad av. Du kommer att få en bekräftelse på vilket utskott du placerats i god tid innan kongressen. Frågor besvaras av Lotta Kamm, lok@sulf.se 

Val av utskott är avslutat.