Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

För dig som är SULF-medlem ingår inkomstförsäkringen i ditt medlemskap. För att få ersättning måste du ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Det innebär att du behöver vara medlem i både SULF och Akademikernas  a-kassa (eller annan svensk arbetslöshetskassa) för att kunna utnyttja försäkringen.

SULF:s inkomstförsäkring är en av marknadens bästa

Försäkringen är särskilt anpassad till de utmaningar som SULF:s medlemmar möter i den akademiska karriären. I andra inkomstförsäkringar kan perioder av stipendier eller forskarstudier på heltid utan anställning ställa till problem, men vi räknar dem som överhoppningsbar tid, med större möjlighet för dig att få ersättning. Vi maximerar också dina möjligheter att kombinera stöd från Trygghetsstiftelsen med SULF:s inkomstförsäkring. Om du exempelvis har rätt till 44 ersättningsdagar från Trygghetsstiftelsen kan du sedan fylla på med alla 150 dagarna från SULF:s inkomstförsäkring.

Det statliga omställningsavtalet

Som statligt anställd kan du få stöd från Trygghetsstiftelsen genom att kvalificera dig enligt kollektivavtalet Omställningsavtalet. Om du har rätt till komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen ska denna ersättning betalas ut först. När detta stöd är slut har du möjlighet att få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring. Läs mer om omställningsavtal.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen från SULF:s inkomstförsäkring bygger på Akademikernas a-kassas beräkningar och på din rätt till inkomstrelaterad a-kasseersättning. För att få inkomstrelaterad ersättning från a-kassan behöver du ha varit medlem i Akademikernas a-kassa (eller annan svensk arbetslöshetskassa) de senaste 12 månaderna och ha varit anställd minst sex av dessa.

Inkomstrelaterad ersättning innebär att du som mest kan få 80 procent av 33 000 kr/månad före skatt från Akademikernas a-kassa. Detta gäller för de första 100 ersättningsdagarna. Därefter sjunker den maximala ersättningen till motsvarande 80 procent av 20 900 kr/månad.

SULF:s inkomstförsäkring innebär att du kan få cirka 80 procent av din faktiska lön (upp till 80 000 kronor) under 150 ersättningsdagar.

Räkna på din inkomstförsäkring

SULF:s inkomstförsäkring kräver medlemskap i både SULF och Akademikernas a-kassa.

Under rubriken Räkna på din inkomstförsäkring kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning genom ditt medlemskap i SULF och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa de första 150 dagarna av din arbetslöshet, samt ersättning för om du tecknar tilläggsförsäkringen som skyddar upp till 300 dagar.

Inkomstförsäkringen i korthet:

 • Ingår i ditt SULF-medlemskap. Ingen anmälan eller extra avgift nödvändig.
 • Kompletterar a-kassan så du får upp till 80 procent av din lön upp till en månadslön på 80 000 kr. Räkna här.
 • Ersättning utbetalas i maximalt 150 dagar
 • Utbetalas efter en karenstid om sju dagars arbetslöshet.
 • Kvalifikationstid 12 månader som SULF-medlem.
 • För att du ska få ersättning måste du vara berättigad till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. För att få detta måste du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Läs mer på Akademikernas  a-kassas webbplats. Är du inte medlem rekommenderas att du omgående bli medlem, sök medlemskap här.
  • Kvalifikationstiden om ett års medlemskap måste vara uppfylld vid arbetslöshetsperiodens början (första ersättningsdagen). Det betyder att du inte kan få ersättning från inkomstförsäkringen om du vid en senare tidpunkt uppnår ett års medlemskap även om du då fortfarande är arbetslös.
  • Du kan inte beviljas inkomstförsäkring om du säger upp dig själv och får en avstängningsperiod i a-kassan. Läs mer på Akademikernas a-kassas webbplats.
 • Om du har rätt till ekonomiskt stöd från Trygghetsstiftelsen eller motsvarande måste detta utnyttjas innan du har möjlighet att få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring.
 • Omfattas du av mer än en inkomstförsäkring kan du välja vilken inkomstförsäkring som ska gälla för dig.
 • Du kan bara få ersättning från en inkomstförsäkring åt gången. Det innebär att du antingen får komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen eller SULF:s inkomstförsäkring eller någon annan inkomstförsäkring du har rätt till.

Läs mer om SULF:s inkomstförsäkring, ersättningsnivåer och vanliga frågor och svar här.