SULFinar - webinarium

SULFinar

Ett SULFinar är ett webinarium där vi lyfter ämnen som är intressanta för doktorander. Alla är på engelska.

Help! Income insurance?!?

Help, what if I get unemployed?!?

Should I stay or should I go?

Employment or scholarships – what’s the difference?

Vacation and recuperation

Prolongation due to Covid-19?

What if I become unemployed?