Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

UU: pensionsseminarium och extra årsmöte

Årsmöte

SULF/Uppsala kommer att hålla ett extra årsmöte för att fylla en vakans i sin valberedning (en medlem). Detta evenemang kommer att hållas tillsammans med ett seminarium om det svenska pensionssystemet.

Datum: 15 maj
Tider: 13.00-14.15 Pensionsseminarium med ombudsman Anna Ekenberg + fika
14.30-15.00 Extra årsmöte
Plats: Blåsenhus (Eva Netzelius-salen) och Campus Gotland, sal E41

Efter seminariet kommer det extra årsmötet att inledas klockan 14.30. Kandidater för att fylla platsen i valberedningen kan (själv)nomineras under mötet. Därefter kommer en sluten omröstning att avgöra vem som blir ny medlem i valberedningen.

Den valda personen kommer att arbeta tillsammans med de två andra medlemmarna i valberedningen för att intervjua potentiella framtida styrelsemedlemmar och förbereda ett förslag för SULF/Uppsalas styrelse 2025.

Är du intresserad av att engagera dig fackligt? Kom då på vårt extra årsmöte, träffa SULF/Uppsalas styrelse och andra SULF-medlemmar, och kanske till och med ta chansen att kandidera till detta uppdrag.

Ett ordentligt tillkännagivande inklusive plats och dagordning för mötet kommer snart.

Har du frågor eller vill du lära dig mer om att arbeta med facket? Då är du välkommen att höra av dig till vår ordförande Michael Papenbrock, michael.papenbrock@physics.uu.se.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för SULF/Uppsala