Sök efter:

Visby: Grundlagsskydd av akademisk frihet

Almedalen

Välkommen på seminarium under Almedalsveckan!

Fri akademi är en grundsten i upprätthållandet av demokrati och värnandet av mänskliga rättigheter. Varken dagspolitik, intressegrupperingar eller trollfabriker ska styra vad som får forskas på eller undervisas om vid lärosätena. Därför måste akademisk frihet skyddas, värnas och främjas i grundlag.

Akademisk frihet är en förutsättning för att lärosäten ska kunna utföra sitt uppdrag med kvalitet och trovärdighet. Forskningens frihet är skyddad i grundlag, men det saknas i dagsläget ett grundlagsskydd för den högre utbildningens frihet och för lärosätenas självständighet. Den akademiska friheten är istället inskriven i högskolelagen. Lärosätena har i uppdrag att prioritera och värna en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och kunskapsspridning. Det är bra, men det räcker inte. Lärosätena kan inte på egen hand garantera och skydda lärare och forskares möjlighet till kunskapsspridning. Regering och riksdag måste även tillförsäkra rätten för lärare och forskare att i media, i klassrummet och i det offentliga samtalet lyfta fram alla former av fakta och vetenskapligt förankrad kunskap. Denna rätt behöver värnas och skyddas genom grundlagen. SFS, SUHF, SULF och SUA bjuder in till seminarium för att diskutera frågan om grundlagsskydd av akademisk frihet.

Du kan även se evenemanget här.

Läs mer om organisationernas gemensamma arbete för att skydda den akademiska friheten.

Plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, "VA:s arena, Visby
Tid: 26 juni, 09:10 till 10:10

Läs mer om arrangemanget i Almedalens program.