Sök efter:
Rapporter och skrifter

Skrift: Akademiskt lärarskap

Utbildning som motmedel mot kunskapsfientlighet och faktaresistens är avgörande för en konstruktiv och demokratisk samhällsutveckling. Kvaliteten i utbildningen måste därför vara den allra bästa och alla kvalitetssänkningar bekämpas. Men förutsättningarna för universitetslärare att utveckla undervisningen är långt ifrån optimala och därför har SULF intensifierat sitt arbete med att skapa förutsättningar för att stärka undervisningen i högskolan. Detta är absolut centralt för att undervisningen ska kunna anpassas till olika former eller till olika studenters behov.

Med skriften Akademiskt lärarskap vill SULF bidra till en fortsatt utveckling av den högskolepedagogiska diskussionen. Vi har bett Sveriges två professorer inom det högskolepedagogiska området, Klara Bolander Laksov och Max Scheja, att skriva texten som vi hoppas ska komma till användning på lärosätena.

SULF kräver följande åtgärder för att utveckla det akademiska lärarskapet och säkra kvaliteten i den högre utbildningen.

Staten måste:

  • Säkerställa att ett framtida resurstilldelningssystem ger förutsättningar för lärare vid universitet och högskolor att på bästa sätt utveckla sitt akademiska lärarskap.
  • Stoppa resursurholkningen genom att slopa produktivitetsavdraget.

Lärosätena måste:

  • Säkerställa att varje lärare ges tid och förutsättningar för att bedriva ett akademiskt lärarskap. Tid för pedagogisk utveckling ska tydliggöras i arbetstidsavtalen.
  • Erbjuda alla lärare kontinuerlig pedagogisk kompetensutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Säkerställa att det på varje lärosäte finns tydliga kriterier för att bedöma pedagogiska meriter i både karriärvägar, rekrytering och lönesättning.
  • Skapa arenor som möjliggör att lärare kan mötas och föra en dialog om högskolepedagogisk utveckling.

I skuggan av osäkerheten

2021, släppte SULF en rapport om kopplingen mellan externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor. Den nya rapporten, …

Webbinarium: Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin

Rapporten, Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin, visar att alldeles för många jobbat …

Rapport: Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin

Rapporten, Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin, visar att alldeles för många jobbat …

Webbinarium: Med ljuset på jämställdhet – när osäkerheten överskuggar allt

SULF-rapport Med ljuset på jämställdhet – när osäkerheten överskuggar allt visar att kvinnor möter på fler hinder än män i …

Webbinarium: Akademiskt lärarskap

Utbildning som motmedel mot kunskapsfientlighet och faktaresistens är avgörande för en konstruktiv och demokratisk samhällsutveckling. Kvaliteten i utbildningen måste därför …

Så påverkar du din lön!

Under hösten har många inom universitetsvärlden att ha lönesättande samtal. Men hur förbereder man sig? Vad ska jag tänka på …