Jobb - lön - villkor

Så påverkar du din lön!

Under hösten har många inom universitetsvärlden att ha lönesättande samtal. Men hur förbereder man sig? Vad ska jag tänka på innan, under och efter lönesamtalet? Vad är det som ger högre lön? Hur mycket tjänar andra? Vad kan jag göra för att påverka min lön? Under seminariet lyfte också SULF:s förhandlingschef Robert Andersson den rapport/utvärdering som gjorts och heter, Lönesättande samtal som lönebildningsmodell inom högskolesektorn – utvärdering. Rapporten visar att det finns ett omfattande missnöje med hur de lönesättande samtalen fungerar och framför allt med hur cheferna hanterar lönesättningen.

– Jag vill ändå betona att majoriteten av medlemmarna ändå vill ha lönesättning genom lönesättande samtal. Dessutom behöver chefernas förutsättningar uppmärksammas i ljuset av att de oftast har alldeles för många medarbetare att sätta lön på och för lite tid till sitt uppdrag.

Medlemmar kan alltid ta del av den aktuella lönestatistiken genom att logga in på Mina sidor. Om du inte redan är medlem så kan du bli medlem här.

Webinar: Regulations regarding long-term resident status

In this webinar, together with Akademikernas a-kassa, we will provide you with information on the latest developments in how regulations …

Webbinarium: Vad gäller egentligen kring tidsbegränsade anställningar?

Den 1 oktober 2022 trädde nya regler kring tidsbegränsade anställningar i kraft. Bland annat så ersattes allmän visstidsanställning av särskild …

Webinar: The new rules regarding permanent residency – with Migrationsverket and SULF

In this webinar Migrationsverket will answer your questions about the rules that affect you as a doctoral candidate or a …

Upphovsrätt till undervisningsmaterial inom universitet och högskola

Vad innebär egentligen upphovsrättslagen, när uppstår upphovsrätt och vilka inskränkningar finns? Annika Wahlström, förbundsjurist hos Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, …

Upphovsrätt i ett anställningsförhållande

Vad är lärarundantaget, när har lärosätet nyttjanderätt och vad ska man tänka på när det gäller överlåtelse av nyttjanderätten? Annika …

Webinar: What are the rules regarding fixed-term employment?

On 1 October 2022, new rules regulating fixed-term employment came into effect. For example, general fixed-term employment was replaced by …

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?