Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Seminarium

SULF 40 år: Akademin och AI – möjligher och risker

SULF fyller 40 år 2024 och det firar vi med en serie lunchsamtal om aktuella ämnen. Samtalet den 22 maj handlade om hur artificiell intelligens påverkar akademin, nu och i framtiden. I samband erbjöds möjlighet att testa virtuell labb-teknik, något som många tog chansen att göra.

Medverkande i seminariet var Malte Stäps, Labster, Magnus Boman, Karolinska Institutet, Eva Lundgren, Svenska Unescorådet och Lars Geschwind, SULF. Några av frågorna som diskuterades var hur stort AI är för akademin, hur AI påverkar det rollen som forskare och universitetslärare och hur SULF fackförbund ska hantera utvecklingen.

Webbinarium: Att vara doktorand – doktoranders villkor och rättigheter

Att vara doktorand – doktoranders villkor och rättigheter. SULF:s ombudsman Catrine Folcker föreläser. Filmen är en inspelning från ett webbinarium …

SULF 40 år: Akademi och aktivism – tabu eller förbannad skyldighet?

Kan man vara aktivist och forskare, eller måste man rent av vara båda? Och vad är egentligen en aktivist? Frågorna …

Webinar: Learn more about your insurance cover

Watch this webinar if you have asked yourself questions like; What kinds of insurance are included in my employment conditions …

Webinar: Postdoc – in Sweden and abroad

Robert Andersson, chief negotiator at SULF, is the presenter at the webinar. The lecture covers: Social insurance after a postdoc …

Högskolesymposiet 2023 – Varför är akademisk frihet viktigt?

Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet presenterar skriften Om akademisk frihet och pratar om varför akademisk frihet är viktigt. Våren 2023 …

Högskolesymposiet 2023 – Hur hänger akademisk frihet ihop med institutionell autonomi?

Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo, Marita Hilliges, SUHF och Shirin Ahlbäck Öberg pratar om akademisk frihet i praktiken och …