Sök efter:

Webbinarium: Att vara doktorand – doktoranders villkor och rättigheter

Att vara doktorand – doktoranders villkor och rättigheter. SULF:s ombudsman Catrine Folcker föreläser. Filmen är en inspelning från ett webbinarium …

SULF 40 år: Akademi och aktivism – tabu eller förbannad skyldighet?

Kan man vara aktivist och forskare, eller måste man rent av vara båda? Och vad är egentligen en aktivist? Frågorna …

Webinar: Learn more about your insurance cover

Watch this webinar if you have asked yourself questions like; What kinds of insurance are included in my employment conditions …

Webinar: Postdoc – in Sweden and abroad

Robert Andersson, chief negotiator at SULF, is the presenter at the webinar. The lecture covers: Social insurance after a postdoc …

Högskolesymposiet 2023 – Varför är akademisk frihet viktigt?

Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet presenterar skriften Om akademisk frihet och pratar om varför akademisk frihet är viktigt. Våren 2023 …

Högskolesymposiet 2023 – Hur hänger akademisk frihet ihop med institutionell autonomi?

Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo, Marita Hilliges, SUHF och Shirin Ahlbäck Öberg pratar om akademisk frihet i praktiken och …

Högskolesymposiet 2023 – Vilken betydelse har akademisk frihet för näringslivet?

Frida Andersson, Teknikföretagen och Amelie von Zweigbergk, Svenskt Näringsliv pratar om vilken betydelse akademisk frihet har för näringslivet. Våren 2023 …

Högskolesymposiet 2023 – Vilken betydelse har akademisk frihet för demokratin internationellt?

Tora Holmberg, Scholars at Risk och Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådet pratar om vilken betydelse akademisk frihet har för demokratin. Våren …

Högskolesymposiet 2023 – Starkare grundlagsskydd i EU och nordiska utblickar

Christian Ehler, Europaparlamentariker pratar starkare grundlagsskydd i EU och Markku Suksi (Finland) och Jon Iddeng (Norge) ger nordiska utblickar. Våren …

Högskolesymposiet 2023 – svenskt perspektiv på grundlag

Ylva Fältholm, SUHF, Linn Svärd, SFS och Lars Geschwind SULF pratar om svenskt perspektiv på grundlag. Våren 2023 var Sverige …

Högskolesymposiet 2023 – Mats Wiking (S)

Våren 2023 var Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. SULF bjöd därför in beslutsfattare och makthavare till ett högskolesymposium för …

Högskolesymposiet 2023 – regeringen om akademisk frihet

Mats Persson (L), utbildningsminister pratar om regeringens syn på akademisk frihet. Våren 2023 var Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. …

Webinar: Regulations regarding long-term resident status

In this webinar, together with Akademikernas a-kassa, we will provide you with information on the latest developments in how regulations …

Webbinarium: Hur påverkar ChatGPT universitetssektorn?

Vilka utmaningar står universitet och högskolor inför när det gäller utbildning och forskning? Hur påverkar användandet av den nya tekniken …

Webbinarium: Vad gäller egentligen kring tidsbegränsade anställningar?

Den 1 oktober 2022 trädde nya regler kring tidsbegränsade anställningar i kraft. Bland annat så ersattes allmän visstidsanställning av särskild …

Webinar: The new rules regarding permanent residency – with Migrationsverket and SULF

In this webinar Migrationsverket will answer your questions about the rules that affect you as a doctoral candidate or a …

Webinar: What are the rules regarding fixed-term employment?

On 1 October 2022, new rules regulating fixed-term employment came into effect. For example, general fixed-term employment was replaced by …

Webinar: The new rules regarding permanent residency

2022 June, the Swedish parliament approved amendments to the Aliens Act. For researchers and doctoral candidates from countries outside EU/EEA …

I skuggan av osäkerheten

2021, släppte SULF en rapport om kopplingen mellan externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor. Den nya rapporten, …

Ingen tid för forskning (kortversion av seminariet)

En kortversion från seminariet om utmaningarna för långsiktig kvalitetssäkring i svensk forskning. Seminariet utgick från den nya STRUT-utredningen och en …

Seminarium: Ingen tid för forskning – om forskningens förutsättningar

Seminarium om utmaningarna för långsiktig kvalitetssäkring i svensk forskning. Seminariet utgår från den nya STRUT-utredningen och en rapport från SULF:s …

Från beslut till förändring (Almedalen 2016, del 1 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i …

Från beslut till förändring (Almedalen 2016, del 2 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i …

Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor (Almedalen 2016, del 3 av 3)

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i …

Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? (Almedalen 2016)

Max Scheja, professor i högskolepedagogik, samtalar med studenter, universitetslärare, rektorer och politiker om hur vi maximerar lärandet i högskolan. Vad …

Webbinarium: Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin

Rapporten, Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin, visar att alldeles för många jobbat …

Webbinarium: Med ljuset på jämställdhet – när osäkerheten överskuggar allt

SULF-rapport Med ljuset på jämställdhet – när osäkerheten överskuggar allt visar att kvinnor möter på fler hinder än män i …

Webbinarium: Akademiskt lärarskap

Utbildning som motmedel mot kunskapsfientlighet och faktaresistens är avgörande för en konstruktiv och demokratisk samhällsutveckling. Kvaliteten i utbildningen måste därför …

Webinar: Income insurance

What is income insurance and does it really make a difference? How do I apply and how much can I …

Webinar together with Akademikernas a-kassa

Help, what if I get unemployed?!? What do I need to do and when? Are trade unions and unemployment insurance …

Webinar: Should I stay or should I go?

Which are the most common occupations for PhD:s and is a career outside academia possible? Karin Åmossa, PhD, Head of …

Webinar: Employment or scholarships – what’s the difference?

What difference does it make if you have a stipend or if you are employed during your time as PhD …

Webinar: Vacation and recuperation

Which rules apply when it comes to vacations and PhD candidates? Do you have the same rights to a vacation …

Webinar: What if I become unemployed?

What do I need to do and when? What is the work requirement when applying for a-kassa and how do …

Så påverkar du din lön!

Under hösten har många inom universitetsvärlden att ha lönesättande samtal. Men hur förbereder man sig? Vad ska jag tänka på …