Sök efter:
Seminarium

Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? (Almedalen 2016)

Max Scheja, professor i högskolepedagogik, samtalar med studenter, universitetslärare, rektorer och politiker om hur vi maximerar lärandet i högskolan. Vad krävs för att förbättra lärandet? Hur utformas lärandet optimalt? Idag läggs alla resurser på antal undervisningstimmar och inte på kritiska diskussioner med kollegor om pedagogik, det som kallas det akademiska lärarskapet. De timmar som avsätts på undervisning räcker inte till kritisk granskning. Vi anser att det akademiska lärarskapet är nyckeln till kvalitetsutveckling för undervisning. Vi vill därför diskutera hur vi kan maximera lärandet.

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges förenade studentkårer (SFS) samarrangerar.

SULF 40 år: Akademin och AI – möjligher och risker

SULF fyller 40 år 2024 och det firar vi med en serie lunchsamtal om aktuella ämnen. Samtalet den 22 maj …

Webbinarium: Att vara doktorand – doktoranders villkor och rättigheter

Att vara doktorand – doktoranders villkor och rättigheter. SULF:s ombudsman Catrine Folcker föreläser. Filmen är en inspelning från ett webbinarium …

SULF 40 år: Akademi och aktivism – tabu eller förbannad skyldighet?

Kan man vara aktivist och forskare, eller måste man rent av vara båda? Och vad är egentligen en aktivist? Frågorna …

Webinar: Learn more about your insurance cover

Watch this webinar if you have asked yourself questions like; What kinds of insurance are included in my employment conditions …

Webinar: Postdoc – in Sweden and abroad

Robert Andersson, chief negotiator at SULF, is the presenter at the webinar. The lecture covers: Social insurance after a postdoc …

Högskolesymposiet 2023 – Varför är akademisk frihet viktigt?

Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet presenterar skriften Om akademisk frihet och pratar om varför akademisk frihet är viktigt. Våren 2023 …