Seminarium

Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? (Almedalen 2016)

Max Scheja, professor i högskolepedagogik, samtalar med studenter, universitetslärare, rektorer och politiker om hur vi maximerar lärandet i högskolan. Vad krävs för att förbättra lärandet? Hur utformas lärandet optimalt? Idag läggs alla resurser på antal undervisningstimmar och inte på kritiska diskussioner med kollegor om pedagogik, det som kallas det akademiska lärarskapet. De timmar som avsätts på undervisning räcker inte till kritisk granskning. Vi anser att det akademiska lärarskapet är nyckeln till kvalitetsutveckling för undervisning. Vi vill därför diskutera hur vi kan maximera lärandet.

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges förenade studentkårer (SFS) samarrangerar.

Webinar: Regulations regarding long-term resident status

In this webinar, together with Akademikernas a-kassa, we will provide you with information on the latest developments in how regulations …

Webbinarium: Hur påverkar ChatGPT universitetssektorn?

Vilka utmaningar står universitet och högskolor inför när det gäller utbildning och forskning? Hur påverkar användandet av den nya tekniken …

Webbinarium: Vad gäller egentligen kring tidsbegränsade anställningar?

Den 1 oktober 2022 trädde nya regler kring tidsbegränsade anställningar i kraft. Bland annat så ersattes allmän visstidsanställning av särskild …

Webinar: The new rules regarding permanent residency – with Migrationsverket and SULF

In this webinar Migrationsverket will answer your questions about the rules that affect you as a doctoral candidate or a …

Webinar: What are the rules regarding fixed-term employment?

On 1 October 2022, new rules regulating fixed-term employment came into effect. For example, general fixed-term employment was replaced by …

Webinar: The new rules regarding permanent residency

2022 June, the Swedish parliament approved amendments to the Aliens Act. For researchers and doctoral candidates from countries outside EU/EEA …

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?