Sök efter:
Seminarium

Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? (Almedalen 2016)

Max Scheja, professor i högskolepedagogik, samtalar med studenter, universitetslärare, rektorer och politiker om hur vi maximerar lärandet i högskolan. Vad krävs för att förbättra lärandet? Hur utformas lärandet optimalt? Idag läggs alla resurser på antal undervisningstimmar och inte på kritiska diskussioner med kollegor om pedagogik, det som kallas det akademiska lärarskapet. De timmar som avsätts på undervisning räcker inte till kritisk granskning. Vi anser att det akademiska lärarskapet är nyckeln till kvalitetsutveckling för undervisning. Vi vill därför diskutera hur vi kan maximera lärandet.

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges förenade studentkårer (SFS) samarrangerar.

Webinar: Postdoc – in Sweden and abroad

Robert Andersson, chief negotiator at SULF, is the presenter at the webinar. The lecture covers: Social insurance after a postdoc …

Högskolesymposiet 2023 – Varför är akademisk frihet viktigt?

Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet presenterar skriften Om akademisk frihet och pratar om varför akademisk frihet är viktigt. Våren 2023 …

Högskolesymposiet 2023 – Hur hänger akademisk frihet ihop med institutionell autonomi?

Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo, Marita Hilliges, SUHF och Shirin Ahlbäck Öberg pratar om akademisk frihet i praktiken och …

Högskolesymposiet 2023 – Vilken betydelse har akademisk frihet för näringslivet?

Frida Andersson, Teknikföretagen och Amelie von Zweigbergk, Svenskt Näringsliv pratar om vilken betydelse akademisk frihet har för näringslivet. Våren 2023 …

Högskolesymposiet 2023 – Vilken betydelse har akademisk frihet för demokratin internationellt?

Tora Holmberg, Scholars at Risk och Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådet pratar om vilken betydelse akademisk frihet har för demokratin. Våren …

Högskolesymposiet 2023 – Starkare grundlagsskydd i EU och nordiska utblickar

Christian Ehler, Europaparlamentariker pratar starkare grundlagsskydd i EU och Markku Suksi (Finland) och Jon Iddeng (Norge) ger nordiska utblickar. Våren …