Jobb - lön - villkor

Webinar: Regulations regarding long-term resident status

In this webinar, together with Akademikernas a-kassa, we will provide you with information on the latest developments in how regulations regarding long-term resident status are being applied. We will also answer general questions.

  • What is SULF doing to persuade politicians to change the regulations?
  • What does the Swedish Migration Agency’s request for a pause in the processing of delayed work and residence permit cases mean for requests for delayed cases to be resolved after six months have passed?
  • How can my employer help?
  • What requirements do I need to fulfil to qualify for unemployment benefit in different situations? What certificates or documentation can I get regarding my eligibility for compensation if I become unemployed? This involves the Akademikernas a-kassa unemployment insurance fund.
  • How does the SULF income insurance work? What support can I get from the Job Security Foundation (Trygghetsstiftelsen) to help me find a new job?

Trygghet för dig som jobbar inom högskolan

För Paulina är SULF gemenskap och stöd – när det väl gäller. ”Man måste kunna prata om det som är …

SULF kan högskolan

För Max är SULF ett sätt att vara med i ett större sammanhang som stärker universitetslärarnas position. ”Det känns bra …

Sveriges mest välutbildade medlemmar

För Gunilla är medlemskap i SULF att vara del av något större. ”Även om man inte alltid behöver det som …

Security for employees in the higher education sector

For Mohamed, SULF is a safety net and someone to turn to. ”In order to promote innovation and creativity, it …

Webbinarium: Vad gäller egentligen kring tidsbegränsade anställningar?

Den 1 oktober 2022 trädde nya regler kring tidsbegränsade anställningar i kraft. Bland annat så ersattes allmän visstidsanställning av särskild …

Webinar: The new rules regarding permanent residency – with Migrationsverket and SULF

In this webinar Migrationsverket will answer your questions about the rules that affect you as a doctoral candidate or a …