Jobb - lön - villkor

Webinar: What are the rules regarding fixed-term employment?

On 1 October 2022, new rules regulating fixed-term employment came into effect. For example, general fixed-term employment was replaced by a new form of employment, special fixed-term employment, which can be used for a maximum of 12 months. At the same time, new regulations regarding fixed-term employment were introduced in collective agreements in the state sector. On the other hand, some regulations regarding fixed-term employment remain unchanged.

This webinar covers:

  • How does special fixed-term employment work and when can it become permanent employment?
  • What are the transitional regulations for people who currently have or have had general fixed-term employment?
  • What other forms of temporary employment exist within the higher education sector?
  • How does the new state sector fixed-term employment under the collective agreement work?
  • Which categories can declare that they do not wish to convert to permanent employment?
  • What support can you receive if your fixed-term employment expires?
  • How does the SULF income insurance work?

More information

Click here for more information.

Webinar: Regulations regarding long-term resident status

In this webinar, together with Akademikernas a-kassa, we will provide you with information on the latest developments in how regulations …

Webbinarium: Vad gäller egentligen kring tidsbegränsade anställningar?

Den 1 oktober 2022 trädde nya regler kring tidsbegränsade anställningar i kraft. Bland annat så ersattes allmän visstidsanställning av särskild …

Webinar: The new rules regarding permanent residency – with Migrationsverket and SULF

In this webinar Migrationsverket will answer your questions about the rules that affect you as a doctoral candidate or a …

Upphovsrätt till undervisningsmaterial inom universitet och högskola

Vad innebär egentligen upphovsrättslagen, när uppstår upphovsrätt och vilka inskränkningar finns? Annika Wahlström, förbundsjurist hos Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, …

Upphovsrätt i ett anställningsförhållande

Vad är lärarundantaget, när har lärosätet nyttjanderätt och vad ska man tänka på när det gäller överlåtelse av nyttjanderätten? Annika …

Webinar: The new rules regarding permanent residency

2022 June, the Swedish parliament approved amendments to the Aliens Act. For researchers and doctoral candidates from countries outside EU/EEA …

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?