Jobb - lön - villkor

Webinar: What are the rules regarding fixed-term employment?

On 1 October 2022, new rules regulating fixed-term employment came into effect. For example, general fixed-term employment was replaced by a new form of employment, special fixed-term employment, which can be used for a maximum of 12 months. At the same time, new regulations regarding fixed-term employment were introduced in collective agreements in the state sector. On the other hand, some regulations regarding fixed-term employment remain unchanged.

This webinar covers:

  • How does special fixed-term employment work and when can it become permanent employment?
  • What are the transitional regulations for people who currently have or have had general fixed-term employment?
  • What other forms of temporary employment exist within the higher education sector?
  • How does the new state sector fixed-term employment under the collective agreement work?
  • Which categories can declare that they do not wish to convert to permanent employment?
  • What support can you receive if your fixed-term employment expires?
  • How does the SULF income insurance work?

More information

Click here for more information.

Trygghet för dig som jobbar inom högskolan

För Paulina är SULF gemenskap och stöd – när det väl gäller. ”Man måste kunna prata om det som är …

SULF kan högskolan

För Max är SULF ett sätt att vara med i ett större sammanhang som stärker universitetslärarnas position. ”Det känns bra …

Sveriges mest välutbildade medlemmar

För Gunilla är medlemskap i SULF att vara del av något större. ”Även om man inte alltid behöver det som …

Security for employees in the higher education sector

For Mohamed, SULF is a safety net and someone to turn to. ”In order to promote innovation and creativity, it …

Webinar: Regulations regarding long-term resident status

In this webinar, together with Akademikernas a-kassa, we will provide you with information on the latest developments in how regulations …

Webbinarium: Vad gäller egentligen kring tidsbegränsade anställningar?

Den 1 oktober 2022 trädde nya regler kring tidsbegränsade anställningar i kraft. Bland annat så ersattes allmän visstidsanställning av särskild …