Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Jobb - lön - villkor

Webinar: What are the rules regarding fixed-term employment?

On 1 October 2022, new rules regulating fixed-term employment came into effect. For example, general fixed-term employment was replaced by a new form of employment, special fixed-term employment, which can be used for a maximum of 12 months. At the same time, new regulations regarding fixed-term employment were introduced in collective agreements in the state sector. On the other hand, some regulations regarding fixed-term employment remain unchanged.

This webinar covers:

  • How does special fixed-term employment work and when can it become permanent employment?
  • What are the transitional regulations for people who currently have or have had general fixed-term employment?
  • What other forms of temporary employment exist within the higher education sector?
  • How does the new state sector fixed-term employment under the collective agreement work?
  • Which categories can declare that they do not wish to convert to permanent employment?
  • What support can you receive if your fixed-term employment expires?
  • How does the SULF income insurance work?

More information

Click here for more information.

Webinar: The enquiry about migration rules for doctoral candidates and researchers

The government has decided to start an enquiry with the goal to improve the conditions for doctoral candidates and researchers …

Webinar: Are you new in Sweden?

Recording of a webinar on Jan 15, 2024 with a focus on migration issues for foreign doctoral candidates, post docs …

Webinar: The income requirement for permanent residence permit

The Court of Appeal (Migrationsöverdomstolen) recently clarified how the income requirement for permanent residence permit should be interpreted. The decision …

Trygghet för dig som jobbar inom högskolan

För Paulina är SULF gemenskap och stöd – när det väl gäller. ”Man måste kunna prata om det som är …

SULF kan högskolan

För Max är SULF ett sätt att vara med i ett större sammanhang som stärker universitetslärarnas position. ”Det känns bra …

Sveriges mest välutbildade medlemmar

För Gunilla är medlemskap i SULF att vara del av något större. ”Även om man inte alltid behöver det som …