Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Resa i SULF:s tjänst

Resa eller övernattning

Boka resan genom FCM travel – här hittar du blanketten. Den finns även på engelska. Ange namn och syfte med resan (till exempel facklig kurs). Biljett och följesedel skickas direkt till dig. Fakturan skickas till SULF. Vid bokning av logi, kontakta  Lotta Kamm.

Kom ihåg

  • att boka resa med god framförhållning för att minimera kostnaderna.
  • övernattning ska i möjligaste mån undvikas. Om särskilda skäl finns kan övernattning anses befogad. Läs förbundets rese- och inköpspolicy.

SULF:s resepolicy

Vid resor inom Sverige ska tåg i möjligaste mån prioriteras. I normalfallet ska resa bokas i andra klass om inte första klass är billigare eller lika dyrt. Flygresa kan väljas om den innebär betydande tidsbesparing och/eller ekonomisk vinst. Läs förbundets rese- och inköpspolicy. Vår resebyrå är underrättade om vår resepolicy och kommer att ha till uppgift att se till att denna efterföljs.