Sök efter:

Resa i SULF:s tjänst

Resa eller övernattning

Om du behöver boka resa eller övernattning kontakta Lotta Kamm. Ange namn och syfte med resan (till exempel facklig kurs). Biljett och följesedel skickas direkt till dig. Fakturan skickas till SULF.

Kom ihåg

  • att boka resa med god framförhållning för att minimera kostnaderna.
  • övernattning ska i möjligaste mån undvikas. Om särskilda skäl finns kan övernattning anses befogad. Läs förbundets rese- och inköpspolicy.

SULF:s resepolicy

Vid resor inom Sverige ska tåg i möjligaste mån prioriteras. I normalfallet ska resa bokas i andra klass om inte första klass är billigare eller lika dyrt. Flygresa kan väljas om den innebär betydande tidsbesparing och/eller ekonomisk vinst. Läs förbundets rese- och inköpspolicy. Vår resebyrå är underrättade om vår resepolicy och kommer att ha till uppgift att se till att denna efterföljs.