Sök efter:
Emeriti
Som universitetslärare innebär troligen inte pensionering att ditt intresse för utbildnings- och forskningsfrågor upphör. SULF rekommenderar därför att du kvarstår som SULF-medlem. Du fortsätter då att få Universitetsläraren och kan på så sätt följa och delta i den aktuella debatten och kan därmed fortsätta att påverka förbundets agerande i professionsfrågor.

Villkor för emeriterade professorer

Det finns idag inga enhetliga regelverk för emeritis rättigheter efter pensioneringen. Ett fåtal lärosäten har centralt fastställda regler för emeritis verksamhet som gäller hela lärosätet. I övrigt är beslutsrätten när det gäller emeriti delegerad, ibland till fakulteterna, men oftast till institutionerna.

Villkoren för emeriterade professorer varierar. För den som står inför en kommande pensionering rekommenderar SULF att i god tid diskutera sin roll efter pensioneringen med den närmaste chefen, prefekten. Villkor att bevaka omfattar men begränsas inte till försäkringsfrågor, att behålla tjänsterum och tillgång till laboratorium, eventuella anställningsformer, med mera.

I många fall förhandlas dessa villkor med prefekten som också är den som bestämmer över förhandlingsvillkoren. I detta är det viktigt med såväl goda personliga relationer som stöd från lokala seniorföreningar och andra nätverk.

Det är viktigt att se över de arbetsrättsliga frågorna när man diskuterar framtiden för den som står inför pensionering. SULF rekommenderar att du inför att fortsätta din verksamhet vid lärosätet efter pensioneringen ber arbetsgivaren klargöra vilken trygghet som kan utlovas vid sjukdom, olycksfall med mera om du som emeriti inte längre är anställd vid universitetet. I första hand bör man vända sig till universitetens och högskolornas juridiska avdelningar för rådgivning men givetvis ställer också SULF upp med råd till medlemmarna om det skulle behövas.

Vi vill gärna påpeka att det är fullt möjligt att anställa pensionerade medarbetare.