Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Försäkringar

Kompletterande privata försäkringar

Trots att du omfattas av ett omfattande kollektivavtalat försäkringsskydd så kan det finnas all anledning att se över ditt privata försäkringsskydd. Det beror på att vissa försäkringar som ingår i kollektivavtalet inte gäller utanför arbetstid, till exempel vid olycksfall samt på att du kan ha behov av att förstärka ditt skydd i olika situationer.

SULF samarbetar med Folksam vad gäller försäkringar som rör dig och din familj. Genom detta samarbete kan du teckna försäkringar till ett kraftigt reducerat pris och den rabatt du får som medlem kan många gånger vara minst lika stor som medlemsavgiften. Du kan som medlem också medförsäkra din partner och teckna försäkringar för dina barn. Försäkringarna gäller fram tills att du fyller 65 år. Om du fortsätter att vara yrkesverksam efter det ska du meddela Folksam och då kan de fortsätta att gälla fram tills det att du fyller 69 år. Därefter kan du teckna våra seniorförsäkringar.

På Folksams webbplats kan du läsa mer om våra försäkringar och om vad de kostar. Där du också kan teckna försäkring. Nedan finns en kort information om vilka försäkringar som finns. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller och de finns på Folksams hemsida.

Den enda försäkring som automatiskt ingår i medlemskapet är inkomstförsäkringen (under förutsättning att du även är medlem i en a-kassa och uppfyller kvalifikationstiden på ett års medlemskap i SULF). En del av försäkringarna nedan ingår dock gratis under tre månader för nya medlemmar och du ansluts då utan hälsoprövning om du är fullt arbetsför då du blir medlem.

Om du behöver rådgivning kring ditt försäkringsbehov kontaktar du Folksam.

Inkomstförsäkring

En försäkring som ingår i medlemskapet i SULF om du också är medlem i en a-kassa. Kvalifikationstiden är 12 månader. Försäkringen ger ersättning vid ofrivillig arbetslöshet om du får ersättning från svensk a-kassa och har en lön som överstiger den högsta nivå som de ersätter. Den täcker 150 dagars arbetslöshet.

Du kan teckna ett tillägg till inkomstförsäkringen. Då kan du få ersättning under ytterligare 150 dagar. Kvalifikationstiden är även här 12 månader räknat från den första dag du blir arbetslös. Mer information om inkomstförsäkringen hittar du här.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ger ersättning vid olycksfall. Du kan få ersättning för både kostnader och de skador du får. Du kan även få kristerapi genom denna försäkring om du drabbas av olycksfall eller nära anhörigs bortgång.

Sjuk- och diagnosförsäkring

Försäkringen ger ersättning om du blir sjuk på mer än 25 procent i mer än tre månader och får ersättning från Försäkringskassan (särskilda regler finns för dig som har stipendium och därför inte kan få sjukpenning). Försäkringen kan även ge dig ett engångsbelopp om du får sjukpenning för förebyggande behandling.

Om du drabbas av vissa allvarliga sjukdomar kan du få ett engångsbelopp utbetalat genom diagnosförsäkringen som ingår.

Sjukkapitalförsäkring

Försäkringen kan ge ersättning vid längre sjukdom (minst ett år). Blir du sjuk i minst tre år kan ytterligare ersättning utgå.

Livförsäkring

Försäkringen ger ersättning till dina efterlevande om det värsta skulle inträffa. Olika försäkringsbelopp från 10 och upp till 30 prisbasbelopp kan väljas. Försäkringen ger också ersättning i form av begravningshjälp om arvsberättigat barn under 18 år skulle avlida.

Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen kan, efter remiss från läkare, ge snabb tillgång till vård.

Barnförsäkring

Försäkringen täcker såväl olycksfall som sjukdom och ger ersättning för bland annat kostnader, invaliditet och vid sjukhusvistelser. Försäkringen kan tecknas fram till att barnet fyller 18 år och kan gälla fram till och med det år barnet fyller 25. Försäkringen kan tecknas utan hälsoprövning, istället finns vissa tids- och åldersgränser vid sjukdom.

Gravidförsäkring

Försäkringen kan ge ersättning till dig som är gravid och skyddar både dig och barnet. Den finns i två nivåer, en som är gratis och en med utökat skydd som du betalar en engångspremie för. Försäkringen innehåller också ett familjestöd dit du kan ringa och ställa frågor och få råd om graviditet och ditt barns utveckling.

Denna försäkring ingår inte i våra medlemsförsäkringar och du kan läsa mer om den på folksam.se/forsakringar/gravidforsakring.