Sök efter:
Statlig sektor

Kostnadsersättningar

Genom Villkorsavtal-T kapitel 10 har du rätt till ersättning för vissa kostnader som uppkommer som i samband med ditt arbete, bland annat resekostnadsersättning och traktamente. I vissa falls finns lokala avtal som ersätter ALFA-T i dessa frågor, kontakta din lokala fackliga företrädare för mer information om vad som gäller vid ditt lärosäte.

Ersättning vid tjänsteresa och förrättning
Som statligt anställd har du rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Dessa beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och din faktiska bortavaro från tjänsteställe/bostad/annan plats där tjänsteresa börjar eller slutar. Den som begär det ska kunna få förskott på resekostnadsersättning och traktamente.

De flesta lärosäten har lokala kollektivavtal om resekostnadsersättning och traktamente, i vissa fall även lokala avtal om restidsersättning. Kontakta din lokala fackliga företrädare för mer information om vad som gäller vid ditt lärosäte.

Flyttersättning
Som statligt anställd har du även rätt till flyttersättning under vissa förutsättningar:

  • Om bytet av arbetsort sker utan din önskan eller
  • Om bytet av arbetsort sker på grund av att du övergår till en organisatoriskt högre anställning hos lärosätet eller
  • Om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl att betala flyttersättning.

Ersättningen kan inkludera resekostnadsersättning för flyttresan för den anställde och medflyttande familjemedlem, ersättning för transport av bohag, förlust vid försäljning av bostadsrätt, gardinpengar, besöksresor och dubbelhyra.

För mer information om vad som gäller kring flyttersättning Villkorsavtal-T.

Uppmärksamma att det är arbetsgivaren som avgör om det föreligger särskilda skäl att betala flyttersättning.