info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Arbetslöshet

Det statliga omställningsavtalet omfattar både tidsbegränsat som tillsvidareanställda. Trygghetsstiftelsen administrerar, utformar stöd och betalar ut komplettering av a-kassan. Kvalificeringstid och rätt till stöd varierar beroende på din anställningsform och kvalifikationstid.

För dig som är anställd vid:

 • Statlig högskola eller universitet i Sverige
 • Stiftelsehögskola som exempelvis Högskolan Jönköping och Chalmers

Omställningsstöd är det stöd som du har rätt till i det fall du sägs upp på grund av arbetsbrist eller om din tidsbegränsade anställning löper ut. Stödet kan exempelvis bestå i hjälp från Trygghetsstiftelsen för att få en ny anställning eller starta eget, individuella åtgärder i form av utbildning, komplettering av a-kassan upp till 80 procent av den faktiska lönen eller komplettering av lön om man tar en ny anställning med lägre lön.

Omställningsavtalet i korthet

Omställningsavtalet gäller både för dig som sägs upp på grund av arbetsbrist och för dig som har en tidsbegränsad anställning som löper ut, men kvalifikationstider och vilket stöd du får skiljer sig åt. Här följer en kort sammanställning över vad som gäller i respektive fall.
Om du sägs upp på grund av arbetsbrist
• Kvalifikationstiden är ett års anställningstid hos arbetsgivaren.
• Avtalet innebär förlängd uppsägningstid.
• Individuellt stöd från Trygghetsstiftelsen med syfte att få ny anställning eller starta eget. Stödet utgår både under uppsägningstiden och i upp till fem år därefter.
• Ekonomisk komplettering av a-kassa, sammantaget upp till 80 procent av den tidigare inkomsten under en a-kasseperiod.
• Ekonomisk kompensation under upp till tre år om du tar ett nytt jobb med lägre lön.
• Efter prövning finns möjlighet att få särskild pensionsersättning (avtalspension).

Om din tidsbegränsade anställning löper ut
För att omfattas av avtalet behöver du uppfylla kvalifikationstiden. Dina förmåner beror på hur lång tid du varit tidsbegränsat anställd hos din arbetsgivare.

Översikt över olika former av stöd från Trygghetsstiftelsen

Omställningsavtalet_former av stöd

Om din anställning upphör efter två års tidsbegränsad anställning:
Kvalifikationstid: minst två års tidsbegränsad anställning hos en och samma arbetsgivare. Anställningstiden ska vara sammanhängande, men avbrott på några dagar får förekomma.

Förmåner: stöd till omställning via Trygghetsstiftelsen under motsvarar sex dagar plus ett planeringssamtal och ett uppföljningssamtal. Dessa kan delvis förläggas till den sista anställningsmånaden (på betald arbetstid).

Om din anställning upphör efter tre års tidsbegränsad anställning:
Kvalifikationstid: minst tre års tidsbegränsad anställning hos en och samma arbetsgivare. Anställningstiden ska vara sammanhängande, men avbrott på några dagar får förekomma.

Förmåner: stöd till omställning via Trygghetsstiftelsen i form av ett planeringssamtal och ett uppföljningssamtal samt ett utökat individuellt stöd från Trygghetsstiftelsen. Dessutom ett begränsat ekonomiskt stöd (44 ersättningsdagar, vilket motsvarar två månaders arbetslöshet på heltid) under den tid man uppbär arbetslöshetsersättning. Dessa bestämmelser gäller även fullt ut för innehavare av en utbildningsanställning (doktorander).

Om din anställning upphör efter sex års tidsbegränsad anställning:
Kvalifikationstid: sammantaget sex års tidsbegränsad anställning, inom en sjuårsperiod, hos en och samma arbetsgivare. För att omfattas krävs en inledande anställningsperiod om minst tre år där anställningstiden ska vara sammanhängande, men avbrott på några dagar får förekomma och därefter minst tre år inom en fyra årsperiod. Anställningstid som doktorand räknas här inte med.

Förmåner: stöd till omställning via Trygghetsstiftelsen i form av ett planeringssamtal och ett uppföljningssamtal samt ett utökat individuellt stöd från Trygghetsstiftelsen. Ekonomiskt stöd i form av utfyllnad av arbetslöshetsersättning under en hel a-kasseperiod eller kompensation i det fall man får nytt jobb med lägre lön ungefär i samma nivå som för de som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Bra att veta om omställningsavtalet

 • Avtalet gäller fram till den så kallade LAS-åldern (för närvarande 67 år). Ekonomiska ersättningar utbetalas inte efter att man fyllt 65 år.
 • Funktionell arbetsgivare är den arbetsgivare som du innehar anställning hos när din anställning upphör. Tidigare har det varit möjligt att räkna all statlig anställningstid inom kvalifikationstiden. I vissa fall får dock anställningstid från annan statlig arbetsgivare medräknas även i det nya avtalet, till exempel om man går direkt från en tillsvidareanställning till en annan.
 • Begreppet ”utbildningsanställning” avser i omställningsavtalet doktorandanställning. Det nya avtalet särskiljer anställningstid som doktorand från annan tid som tidsbegränsade anställd vilket påverkar hur kvalifikationstid räknas i vissa fall.

Två viktiga övergångsregler

 • För dig vars anställning upphör under 2015 eller 2016
  För alla tidsbegränsat anställda (även doktorander) som vid årsskiftet 2014/2015 varit statligt anställda minst tre år (inom en fyraårsperiod) finns övergångsregler. För dig som uppfyller detta krav gäller samtliga omställningsförmåner på samma sätt som för den som kvalificerat sig för fullt stöd (6 års kvalifikationstid) enligt det nya avtalet. Detta oavsett anställningstid i övrigt.
 • För dig som fyllt 61 och blir uppsagd senast 31 december 2016
  Om du fyllt 61 år senast under uppsägningstiden och blir uppsagd på grund av arbetsbrist senast 31 december 2016 har du möjlighet att välja pensionsersättning, d.v.s. få avtalspension för perioden tills du fyller 65. Detta på samma sätt som tidigare, dock krävs att du har minst 10 års sammanhängande statlig anställningstid.
Vanliga frågor och svar

Alla tillsvidareanställda och vissa visstidsanställda i staten omfattas av omställningsavtalet.
Omställningsavtalet gäller:

 • om du delgivits uppsägning på grund av arbetsbrist i januari 2015 eller senare.
 • om din tidsbegränsade anställning löper ut och din sista anställningsdag enligt anställningsavtalet är 1 januari 2015 eller senare.

Du som har varit visstidsanställd i minst tre år sammanhängande hos samma arbetsgivare har rätt till utfyllnad av a-kassan genom omställningsavtalet om anställningen upphör.

Om du är osäker på om du omfattas av Trygghets-/omställningsavtalet/annat trygghetsavtal kan du kontakta din/dina tidigare arbetsgivare för information. Du kan också höra av dig till Trygghetsstiftelsen (om du varit statligt anställd). I det fall frågetecken kvarstår kan du kontakta SULF:s medlemsrådgivning så hjälper vi till att reda ut frågetecknen.

Om du omfattas av stöd från Omställningsavtalet kontaktas du av Trygghetsstiftelsen. Det är viktigt att du upprättar kontakt med Trygghetsstiftelsen för att du ska ha möjlighet att få del av stöd, inklusive komplettering av a-kassan. Om du har kvalificerat dig för ekonomiskt stöd, det vill säga komplettering av a-kassan ska den användas innan du ansöker om stöd från SULF:s inkomstförsäkring. SULF:s inkomstförsäkring möjliggör att den som bara kvalificerat sig för 44 dagars komplettering av a-kassan därefter kan ansöka om samtliga 150 dagar från SULF:s inkomstförsäkring. Inga dagar räknas bort bara för att du fått stöd från Trygghetsstiftelsen.

Trygghetsstiftelsen kan, utöver ekonomiska förmåner som utfyllnad av arbetslöshetsersättning, ge dig kvalificerat stöd för att hitta ett nytt arbete eller starta eget. Detta stöd ges även i de fall du inte kvalificerat dig för ekonomiskt stöd.

Avgångsersättning och a-kasseförstärkning är ett annat ord för komplettering av a-kassan. A-kasseförstärkningen söks hos och utbetalas av Trygghetsstiftelsen.  Det är a-kassans bedömning av din rätt till inkomstrelaterad ersättning som avgör hur stor din ersättning blir.  Läs mer om kvalifikationstiderna för att kvalificera sig för stöd från Trygghetsstiftelsen.

Universitetens höga andel tidsbegränsade forskare, lärare och doktorander gör att Trygghetsstiftelsen är väldigt vana att erbjuda hjälp och stöd till den som är disputerad. Stödet som går långt utöver komplettering av a-kassan skräddarsys efter dina behov. Trygghetsstiftelsens resultat visar att inom ett halvår har 60 procent av tillsvidareanställda och 90 procent av tidsbegränsat anställda hittat en lösning och inom ett år har nästan alla hittat nytt arbete. Mer information om stödet till disputerade på deras hemsida.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.