info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

A-kassa

Som doktorand betraktas du som studerande av Akademikernas a-kassa så länge du är inskriven på forskarutbildningen. Först vid avslutade studier kan du betraktas som arbetslös och har möjlighet till ersättning från Akademikernas a-kassa.

Ibland händer det tyvärr att en doktorands anställning upphör innan avhandlingen är tillräckligt klar för att skickas till tryck. När detta händer är doktoranden i normala fall inte berättigad till ersättning från Akademikernas a-kassa. Först när forskarstudierna är avslutade eller permanent avbrutna kan man betraktas som arbetslös och berättigad till ersättning från Akademikernas a-kassa.

Avhandling på tryck
Akademikernas a-kassa betraktar dock forskarstudierna som avslutade så snart du har skickat avhandlingen till tryck och endast disputationen återstår. För att få ersättning brukar Akademikernas a-kassa kräva att du kan intyga att studierna är avslutade. Du behöver alltså inte invänta disputationsdagen för att söka a-kasseersättning. I vissa fall kan Akademikernas a-kassa betrakta studierna som avslutade även om avhandlingen inte gått till tryck, till exempel om bara redaktionellt arbete återstår och alla kurser är avklarade. Kontakta Akademikernas a-kassa för att ta reda på hur de ser på just din situation.

Krav för att få ersättning
Vi har samlat information om a-kassa, medlemskapskrav och ersättning här. För att underlätta har Akademikernas a-kassa dessutom samlat specialinformation som rör dig som doktorand här.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}