Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
A-kassa

Har doktorander rätt till a-kassa?

Som doktorand betraktas du som studerande av Akademikernas a-kassa så länge du är inskriven på forskarutbildningen. Först vid avslutade studier kan du betraktas som arbetslös och har möjlighet till ersättning från Akademikernas a-kassa.

Ibland händer det tyvärr att en doktorands anställning upphör innan avhandlingen är tillräckligt klar för att skickas till tryck. När detta händer är doktoranden i normala fall inte berättigad till ersättning från Akademikernas a-kassa. Först när forskarstudierna är avslutade eller permanent avbrutna kan man betraktas som arbetslös och berättigad till ersättning från Akademikernas a-kassa.

Avhandling på tryck
Akademikernas a-kassa betraktar dock forskarstudierna som avslutade så snart du har skickat avhandlingen till tryck och endast disputationen återstår. För att få ersättning brukar Akademikernas a-kassa kräva att du kan intyga att studierna är avslutade. Du behöver alltså inte invänta disputationsdagen för att söka a-kasseersättning. I vissa fall kan Akademikernas a-kassa betrakta studierna som avslutade även om avhandlingen inte gått till tryck, till exempel om bara redaktionellt arbete återstår och alla kurser är avklarade. Kontakta Akademikernas a-kassa för att ta reda på hur de ser på just din situation.

Krav för att få ersättning
Vi har samlat information om a-kassa, medlemskapskrav och ersättning här. För att underlätta har Akademikernas a-kassa dessutom samlat specialinformation som rör dig som doktorand här.