Sök efter:
Arbetslöshet

Omställningsavtal på privat sektor

För dig som är anställd vid ett lärosäte som är medlem i Arbetsgivaralliansen:

 • Beckmans Design högskola
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Marie Cederschiöld högskola
 • Röda Korsets Högskola
 • Stockholms musikpedagogiska institut
 • Teologiska högskolan
 • Örebro teologiska högskola

Omställningsavtalet i korthet

För dig som är anställd vid ett lärosäte knutet till Arbetsgivaralliansen finns ett omställningsavtal som under vissa förutsättningar omfattar den som blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist eller vars tidsbegränsade anställning löper ut. Stöd till den som omfattas ges av Trygghetsrådet TRS. Lista över lärosäten knutna till Arbetsgivaralliansen finns ovan.

Krav för att omfattas

För att omfattas av detta avtal ska man antingen:

 1. blivit uppsagd från en tillsvidareanställning som omfattar minst 8 timmars arbete/vecka på grund av arbetsbrist eller ohälsa, eller
 2. varit tidsbegränsat anställd hos en eller flera arbetsgivare inom avtalsområdet i minst 18 månader under de senaste fem åren (den senaste anställningen måste omfatta minst 8 timmars arbete/vecka).

Stöd från Trygghetsrådet TRS

För att ha rätt att söka komplettering av a-kassan från Trygghetsrådet TRS behöver du ha varit anställd, tillsvidare eller tidsbegränsat, hos en eller flera arbetsgivare inom avtalsområdet i minst fem år sammanhängande. Avtalet gör det möjligt för dig att få komplettering av a-kassan under som mest 18 månader:

 • upp till 75 procent av tidigare lön under sex månader
 • därefter upp till 70 procent i ytterligare sex månader
 • sedan 50 procent i ytterligare sex månader.

Ersättningen får totalt inte överstiga 250 000 kronor. För personer som fyllt 60 år kan ersättning under något längre tid.

Läs mer om avtalet Trygghetsrådet TRS.

Vanliga frågor och svar

Vad gäller om jag har rätt till utfyllnad av arbetslöshetsersättning genom avtalet inom Arbetsgivaralliansens område – kan jag också få stöd från SULF:s inkomstförsäkring?
Svar: Man kan normalt inte samtidigt få ersättning via detta omställningsavtal och SULF:s inkomstförsäkring.  Lagen om arbetslöshetsersättning säger att du som mest ska få arbetslöshetsersättning motsvarande 80 % av din tidigare inkomst.

För att du ska kunna få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring behöver du först ha uttömt möjligheterna att få ersättning från ditt Trygghetsrådet TRS. Det innebär att om du har rätt till komplettering av a-kassan från Omställningsfonden ska du i första hand söka denna. Om du har rätt till ersättning från TRS kan SULF:s inkomstförsäkring istället fylla ut din ersättning så att den motsvarar 80 procent av tidigare, av Akademikernas  a-kassa fastställd genomsnittsinkomst, d.v.s. 5 procent av denna ovanpå den ersättning som Trygghetsrådet TRS betalar ut under de första sex månaderna och 10 procent för tid därefter under upp till totalt 150 ersättningsdagar. Tänk då på att dina 150 ersättningsdagar avräknas fullt även under den tid du har en mindre utfyllnad enligt ovan.

Om du inte har rätt till ersättning därifrån kan du istället ansöka om ersättning från SULF:s inkomstförsäkring.