Sök efter:
A-kassa

A-kassa vid utlandsarbete

Olika regler gäller beroende på om du är anställd lokalt hos en utländsk arbetsgivare, om arbetar utomlands men är anställd hos en svensk arbetsgivare eller om du arbetar men inte är anställd utan finansieras genom stipendium. Oavsett vilket ditt fall är rekommenderar SULF alltid en kontakt med Akademikernas a-kassa i god tid innan avresa.

A-kassa vid arbete utomlands som lokalt anställd

Inom EU/ESS/ Schweiz
Om ditt arbete utomlands sker inom en anställning med lön hos en lokal arbetsgivare i EU-/EES- land eller Schweiz ska du som huvudregel tillhöra det lands arbetslöshetsförsäkring i vilket du arbetar. När du har försäkrat dig om att du inträtt i den utländska arbetslöshetsförsäkringen kan du lämna den svenska försäkringen.

Om du tillhör arbetslandets arbetslöshetsförsäkring kan du, efter prövning mot det regelverk som EU fastställt, få tillgodoräkna dig den arbetade tiden i EU/EES-länder för att söka a-kassa både i arbetslandet och i Sverige.

Olika länders arbetslöshetsförsäkringar har olika regler. Om du kvalificerar dig för ersättning i det landet beror på vilket land det rör sig om.

Utanför EU/ESS/ Schweiz
Om ditt arbete utomlands sker inom en anställning med lön hos en lokal arbetsgivare utanför EU-/EES- land eller Schweiz ska du som huvudregel tillhöra det lands arbetslöshetsförsäkring i vilket du arbetar. När du har försäkrat dig om att du inträtt i den utländska arbetslöshetsförsäkringen kan du lämna den svenska försäkringen efter samråd med Akademikernas a-kassa.

Olika länders arbetslöshetsförsäkringar har olika regler. Om du kvalificerar dig för ersättning i det landet beror på vilket land det rör sig om.

Kontakta Akademikernas a-kassa för rådgivning om:

  • du ska arbeta i ett land där försäkringstiden inte får tillgodoräknas i Sverige.
  • du ska arbeta utomlands under kortare tid än sex månader.
  • du har påbörjat en ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen.

A-kassa vid arbete utomlands med svensk arbetsgivare

För dig som är anställd av en svensk arbetsgivare och utför arbetet utomlands så påverkas ditt möjlighet till ersättning av om din arbetsgivare i Sverige är statlig, offentlig eller om du betraktas som utsänd. Utöver detta kan vilket land du utför arbetet i att ha betydelse.

SULF rekommenderar att du kontaktar Akademikernas a-kassa för rådgivning.

Återkomst till Sverige och medlemskap i a-kassa

Om Akademikernas a-kassa inte meddelat annat ska du när arbetet utomlands upphört återvända till Sverige och omgående anmäla dig som arbetssökande och samtidigt åter söka inträde i Akademikernas a-kassa för att kunna få arbetslöshetsersättning. Akademikernas a-kassa ställer vid inträde krav på att du kan visa att du nu arbetar eller senast arbetade inom kassans verksamhetsområde och är akademiker. Om du är arbetslös vid återkomst till Sverige och senast arbetade inom EU/EES görs en särskild prövning.

Genom en nordisk konvention kan du också bli medlem i a-kassan direkt utan att uppfylla alla inträdesvillkor om du inom de senaste fem åren varit medlem i den svenska a-kassan. Detta gäller endast vid flytt mellan de nordiska länderna. Ansökan om medlemskap i Akademikernas a-kassa måste göras snarast efter återkomsten.