Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

AI: SULF säkrar arbetsvillkor och god arbetsmiljö

Ledare i Universitetsläraren

I en tid när teknikutvecklingen tar stora spännande kliv finns det både en särskild glädje att få leva likväl som oro. Lite som att leva när tryckpressen började få genomslag eller när ångmaskinen öppnade upp för en kommande industrialism. Ny teknik medför i princip alltid förändringar, uppskattade och mindre uppskattade, men den öppnar också möjligheter för nya arbeten och arbetssätt. AI är på det sättet inget nytt. Den kommer göra detsamma.

Universitet och högskolor, i Sverige såväl som i övriga världen, har redan börjat utforska hur AI i dess olika former kan användas i såväl forskning, utbildning som administration. Några har till och med börjat utforska konceptet med AI i form av digitala personliga assistenter som stöttar studenter genom utbildningen och ökar genomströmningen. Det kommer ske utveckling på många oväntade och positiva sätt under de kommande åren!

Men som med all teknikutveckling behöver vi samtidigt som vi välkomnar framstegen också självklart idogt arbeta för att säkra grundläggande förutsättningar som respekt för professionens kompetens och alla anställdas arbetsmiljö, arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Ibland hör jag oron över att AI kommer ersätta oss i akademin. Om att vi kommer bli överflödiga och ersättas med AI-genererade lärare och AI-promtare i stället for forskare. Men människan behövs i både undervisningen och forskningen. Nu som i framtiden. Vi kommer inte bli ersatta, däremot kommer vi få möjlighet att lära oss nya processer och utveckla nya arbetssätt. Jag ser AI som vår nya kollega.

Arbetsgivaren kommer däremot behöva ta ett stort ansvar under det kommande decenniet när AI i olika takt och på olika sätt men ändå ofrånkomligen integreras i vår arbetsmässiga vardag. På samma sätt som i digitaliseringens barndom finns nu en hel arbetsmarknad som behöver kompetensutvecklas i såväl hur AI fungerar i allmänhet som hur den nyttjas i synnerhet och hur vi bäst kvalitetssäkrar systemen. Det finns mycket att lära och vi behöver ges både arbetstid och förutsättningar att ta oss an kunskapen och tekniken.

När AI beskrivs i media låter det gärna som att en magisk ande i flaskan kommer, när man väl skapat den, att själv kunna sköta arbetsuppgiften. Men sanningen är att medan AI-system kan avlasta oss vissa arbetsuppgifter så skapar de ofrånkomligen nya arbetsuppgifter. Det är lite farligt att tro att om man bara har ett AI-system på plats så minskar arbetsbördan för de anställda. Även om det vore trevligt om det var sant. Snarare kommer nya arbetsuppgifter och ett förnyat fokus på arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Just arbetsbelastade IT-system har införts under lång tid utan att vettiga risk- och konsekvensanalyser gjorts för hur dessa påverkar arbetsbelastning och arbetsmiljön för lärare och forskare. Universitetslärare hanterar i dag en överväldigande mängd administrativa sysslor som ett resultat av att IT-system har flyttat arbetet från kompetent och kunnig administrativ personal till den enskilde läraren som en del av digitaliseringen. Den här förändringen har skett stegvis och på ett ofta osynligt sätt ökat arbetsbelastningen för den enskilde. Inför framtida införande av AI-system måste vi bättre säkra konsekvensanalyser och arbetet som de medför måste synliggöras och följas upp över tid. Vi behöver vara på bollen!
Så medan vi välkomnar AI och den spännande framtid som tekniken öppnar för, konstaterar jag att SULF:s fackliga uppdrag förblir detsamma – att säkra goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö för dig och för alla våra medlemmar.

Sanna Wolk
Ordförande för SULF

Publicerad i Universitetsläraren 3/2024

Fler nyheter