Sök efter:

Det har varit ett märkligt år – men inte utan ljusglimtar

Ledare i Universitetsläraren

Kalenderåret 2020 är snart till ända och väldigt lite har blivit som vi trodde när året tog sin början. Den viruspandemi som har världen i sitt grepp ställer invanda föreställningar på ända. Det som förut ansågs omöjligt eller i alla fall inte önskvärt är nu både möjligt och ibland också åtminstone acceptabelt med tanke på omständigheterna. Utöver den ohälsa, tragik och sorg som pandemin orsakat så har många av oss tvingats lämna vår komfortzon, såväl privat som på arbetsplatsen.

SULF och många andra fackföreningar har fått ett rejält tillskott av nya medlemmar i pandemins spår vilket ändå är glädjande i allt elände. Kanske söker sig många till den trygghet det innebär att vara medlem i en fackförening som kan tillvarata ens intressen under en föränderlig tid? Inom fackföreningsrörelsen har vi snabbt anpassat verksamheten till de nya förhållandena vilket gjort att nya former för verksamheten har utvecklats. Vi kan se att vi har fler utbildningar, seminarier och olika andra aktiviteter som når många SULF-medlemmar i hela landet via olika webblösningar, och inte som förut endast på det enskilda lärosätet eller för den delen i den kungliga huvudstaden med omnejd.

Även om de flesta av oss saknar de sociala kontakterna vi tidigare haft i vardagen och längtar till att det ska återgå till det normala så kommer vi kanske också att få en bestående utveckling av det fackliga arbetet i SULF där fler medlemmar kan inkluderas i förbundets olika aktiviteter. Om ett år från nu ska SULF programenligt genomföra sin kongress med ombud från landets olika SULF-föreningar. Om det blir i traditionell fysisk form eller i de nya digitala formerna som många fackförbund under året med varierande framgång genomfört återstår att se. Det vore dock önskvärt om vi använde våra nya digitala fritids- och arbetsvanor till att försöka förnya våra arbetssätt inom förbundet, öka delaktigheten och förbättra medlemsinflytandet inför kongressen i november nästa år.

Tyvärr verkar dock pandemin inte positivt på regeringens forsknings- och utbildningspolitik. Pandemin verkar ha försenat regeringens arbete med forskningspropositionen för i skrivande stund har någon sådan ännu inte presenterats. Det vi vet är det som framkom i höstens budgetproposition och i en nyligen publicerad artikel av Mathilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Propositionen innehåller väsentliga tillskott av forskningsmedel, inte minst riktade mot pandemin. Men någon relativ ökning av basanslaget verkar inte heller denna gång bli fallet, snarare tvärtom så ökar andelen externfinansiering, och den styrs mot aktuella områden. När politiker talar om behovet av större basanslag verkar de ta våra och många andras argument på allvar, men när medlen ska fördelas blir det annorlunda.

Regeringen tillför också av arbetsmarknadsskäl ytterligare utbildningsplatser men utan någon egentlig höjning av anslagen räknat per student. Tvärtom, resan utför mot nollpunkten, eller kanske snarare skamgränsen, fortsätter. Låt oss ändå hoppas att det finns andra förslag i forskningsproppen där vi kan säga att förslagen går i rätt riktning utifrån de ställningstaganden som SULF löpande under åren har tagit i olika frågor.

När vi summerar 2020 kommer vi ändå att minnas ett högskolepolitiskt steg i rätt riktning. Även om steget är kort och bitvis motvilligt kommer sannolikt ett förslag om att öka och befästa den akademiska friheten, både vad gäller forskningen och utbildningen. Men än så länge verkar de flesta politiska partier tycka att det är bra att regeringen i högskoleförordningen fattar detaljerade beslut om icke-akademiskt utvärderingsbara utbildningsmål för delar av vissa utbildningar.

Pandemin har drabbat oss alla, i högre eller mindre grad. Nu måste vi alla ta nya tag för att bidra till att 2021 blir ett bättre år då vi kan ta till oss det positiva vi lärt oss och njuta av en värld där virusspridningen minskar och möjligheten att mötas i verkliga världen ökar.

Gott nytt år 2021!

Mats Ericson
Ordförande för SULF

Ledaren är publicerad i Universitetsläraren nummer 8, 2020

Fler nyheter