Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Facklig styrka är solidaritet

Ledare i Universitetsläraren

Tänk vad vi kan göra tillsammans! Facklig solidaritet kan åstadkomma stora saker. Nyligen bevisade solidaritet mellan fler än 20 förbund från LO, TCO och Saco att en enad front kan få arbetsgivaren att svänga och ge rimliga villkor till de fackanslutna.

Det förbunden gjorde var att varsla om eller förbereda varsel om strejk. Att strejker numera är så sällsynta på svensk arbetsmarknad beror huvudsakligen på att vi har ett välfungerande partssamarbete. Ett samarbete som bygger på starka fackföreningar och kollektivavtalsmodellen. Men nyligen var det alltså dags. Frågan rörde ett nytt omställningsavtal. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, meddelade att man till skillnad från arbetstagarparten inte avsåg att skriva på medlarnas slutbud i förhandlingarna. Därför varslade Kommunal – det största facket inom avtalsområdet – om konflikt och de andra förbunden på avtalsområdet följde efter. Till och med ett av Sacos största förbund – som bara hade en (1) medlem på området – gick igenom den process det innebär att fatta beslut om konfliktvarsel. SULF har också medlemmar inom avtalsområdet och även om de är få beslöt förbundsstyrelsen att vi i solidaritet med de övriga förbunden också skulle lägga varsel om konflikt. En enad front – mäktigt!

Den enighet och solidaritet som förbunden uppvisade fick effekt. Arbetsgivarsidan skrev under avtalet, och de anställda inom Svenska kyrkan kommer därmed att omfattas av ett bra och modernt omställningsskydd. Utan solidariteten hade det inte blivit så.

Strejkhot tillhör inte vår vardag. Men när det bränner till så får vi alla en påminnelse om värdet av det fackliga medlemskapet och den fackliga solidariteten och inte minst: tillsammans är vi starka.

Det här gäller också i ett internationellt perspektiv. I mer än hälften av världens länder är fackföreningar helt eller delvis förbjudna av det enkla skälet att de hotar maktstrukturerna just genom sin styrka. Eller så försvagas facken genom att de korrumperas. SULF arbetar därför aktivt på det internationella planet genom olika samarbeten. Det för att stötta fackliga förbund och deras medlemmar i utsatta länder.

Ett viktigt solidaritetsarbete finns också i vår vardag, på våra arbetsplatser. På lärosätena samarbetar 19 Sacoförbund inom ramen för Saco-S. SULF är ofta det största förbundet på våra lärosäten, men tillsammans inom Saco-S är vi ännu starkare. Faktiskt den största fackliga organisationen för universitets- och högskoleanställda! Och SULF:s styrka ligger i många medlemmar. Ju fler medlemmar, desto starkare röst. Därför kommer vi att arbeta än mer med både medlemsrekrytering och medlemsvård. Medlemmarna är vår stomme, som vi behöver både värna, peppa, stötta och ge kraft.

Den största solidariteten visar de många förtroendevalda ute på våra lärosäten. Flera hundra SULF-medlemmar jobbar i dag aktivt lokalt inom Saco-S och SULF för att vi ska få det bättre på våra arbetsplatser, inte minst beträffande arbetsmiljö och anställningsvillkor för forskare och lärare. Som förtroendevald hjälper man både enskilda medlemmar och hela kollektivet, i förhandlingar och överläggningar. Riktiga vardagshjältar! Så bra. Och du kan också bli en av dem! Tänk på möjligheten att själv bli förtroendevald. Det är både inspirerande och lärorikt samtidigt som du gör en viktig insats och har chans att påverka. Ta steget och börja med att delta i ett av SULF:s eller Saco-S möten.

Och vill du lyfta en eller flera av våra förtroendevalda, skulle jag bli jätteglad. Det kan vara någon med stort engagemang eller som är den stadiga klippa du har på din arbetsplats. Kanske din vardagshjälte? Hör av dig till mig!

Sanna Wolk
Ordförande för SULF

(Publicerad i Universitetsläraren nr 4/2022

Fler nyheter