Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF växer och siktar mot framtiden

Ledare i Universitetsläraren

Äntligen är det trendigt att prata kollektivavtal och facklig organisering. Prata om varför kollektivavtalen är viktiga, hur de säkrar dina villkor som anställd men inte minst det ekonomiska värde de representerar.

Det är lätt att ta för givet de förmåner vi har tack vare kollektivavtal. Men de är alla resultat av uthålligt fackligt arbete och har varit möjliga att förhandla fram då vi varit många fackanslutna. Det är frestande att tro att arbetsgivaren ändå skulle ha landat i motsvarande villkor, men den ständiga vågen av förslag om urvattnande av trygghet och anställningsförmåner som vi möter i varje avtalsrörelse säger något annat. Vi behöver fortsätta jobba tillsammans för att både behålla och stärka de villkor vi redan har. Och för det behöver vi vara många för att just vara starka.

SULF satsar därför både på medlemsvård och rekrytering. Vi är fler med­lemmar än någonsin, växer stadigt i antal och får allt större lokalt engagemang. Under 2023 bildades sex nya SULF-föreningar, nämligen på Karolinska institutet, Högskolan Väst, Örebro universitet, Malmö universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet. SULF-medlemmarna kommer nu att ha det lättare att göra sina röster hörda på sina arbetsplatser.

Men vi behöver prata mer om fackets roll och vikt på arbetsplatsen. Jag vill ha fler samtal om varför är det viktigt att vara med i facket. Vad är värdet? Är det att ha någon att ringa och bolla med, att få fakta och underlag för löneförhandling eller få stämma av om det arbetsgivaren säger verkligen är rätt och rimligt. Min bestämda uppfattning är att fler behöver få upp ögonen på att vi tillsammans kan påverka arbetsplatsen och vara en stark och bra motpart i MBL- och samverkansförhandlingar. Att vi tillsammans måste vara starka och kunna tala med en tydlig röst. 

Högskolesektorn förändras ständigt och det behövs engagerade och kunniga röster i debatten om hur den utvecklingen borde se ut. Vi måste diskutera och resonera, tycka olika och hitta nya perspektiv för att så småningom hitta den väg som leder oss till en hållbar akademi. När vi är många som tänker och resonerar blir resultatet ännu bättre!

Just ett arbete som präglas av gemenskap, mod och kraft både på lärosätena och nationellt är vägen framåt för att komma närmare våra mål. Oavsett om vi talar om en mer jämställd akademi, bättre anställningsvillkor, högre lön, en bättre arbetsmiljö eller en rimlig finansieringsmodell för forskning och utbildning. Men vi måste göra det tillsammans. Vi måste vara många som engagerar sig, som höjer sin röst och organiserar sig. För det är då vi gör skillnad. Tillsammans. Det är så SULF fungerar.
Och har du tankar om facket och SULF får du gärna kontakta mig. Jag är här för er.

Sanna Wolk
Ordförande för SULF

Publicerad i Universitetsläraren 1/24

Fler nyheter