Sök efter:

Tillsammans når vi solidaritet över nationsgränserna

Ledare i Universitetsläraren
Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF
Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF

Inom fackföreningsrörelsen har funnits, och finns, en vilja att samarbeta över nationsgränserna. Vid många tillfällen då nationer befunnit sig i konflikter, har fackföreningar behållit kontakten och gemensamt fortsatt sitt arbete för bättre arbetsvillkor och förståelse över nationsgränserna. SULF anser det av största vikt att ha ett aktivt internationellt arbete och att stödja våra systerorganisationer runt om i världen. Av denna anledning är SULF med i Education International, EI. EI organiserar allt från förskollärarfackförbund till universitetslärarfackförbund över hela världen.

I somras höll Education International sin sjunde världskongress. Temat för den kommande kongressperioden lyder ”Building the Future through Quality Education”.

Flera av frågorna som är aktuella internationellt och som behandlades i de olika motionerna och resolutionerna känns igen från vår svenska horisont, exempelvis säkrare anställningar. Detta är en fråga som drivits hårt av SULF under flera år. Frågan är viktig för individen och möjligheten att planera sin framtid. Till exempel kan lån vara svåra att få om man saknar en tillsvidareanställning. Säkra anställningsförhållanden är också viktiga för den akademiska friheten. Om du kan bli av med ditt arbete om du forskar inom områden som inte är önskvärda av arbetsgivare eller stat, är risken stor att du håller dig borta från vissa forskningsområden. Likaså kan undervisningen bli lidande om det kan innebära risk att förlora jobbet om undervisningen baseras på forskning som inte är önskvärd av regimen. En resolution mot det stora antalet visstidsanställningar antogs.

En annan fråga som behandlades på kongressen var allas rätt till utbildning. Skarpa formuleringar mot de som vill hindra flickor och kvinnor att utbilda sig antogs. Vi måste solidariskt stödja och verka för allas rätt till en högkvalitativ utbildning.

Rätten att fritt få organisera sig fackligt är kanske för oss en självklarhet. I flera länder riskerar fackliga kollegor att förföljas och arresteras, så exempelvis i Iran, där delegaterna till kongressen arresterades när de ansökte om visum för inresa till Kanada, där årets kongress hölls. Ett sätt för oss i Sverige att hjälpa våra universitetskollegor i länder där man inte fritt får organisera sig i en fackförening, kan vara att kräva av våra svenska lärosäten, att de beaktar och respekterar organisationsfrihet och fackligt arbete vid samarbeten med lärosäten i dessa länder.

Moocar och konsekvenserna av dessa lyftes av representanter från några afrikanska länder. Argument som ibland kan höras från våra lärosäten är – till exempel att det är bra för utvecklingsländer att få tillgång till högkvalitativa kurser från lärosäten i den industrialiserade delen av vår värld – avfärdades. I stället hävdade dessa afrikanska representanter att Moocar drar undan mattan för inhemska försök att bygga upp högre utbildning av god kvalitet inom landet.

Kongresser av detta slag är viktiga både utifrån ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att visa solidaritet med andra fackföreningar runt om i världen.

Tillsammans för bättre arbetsvillkor och en högkvalitativ utbildning och forskning!

Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF

Ledare i Universitetsläraren nr 5 2015

Fler nyheter