Sök efter:

Utbildningen i Ukraina slås i spillror av Putins krig

Ledare i Universitetsläraren

Som alla känner till har Ukraina drabbats av ett orättfärdigt och olagligt krig, en attack från en aggressor som inte tvekar att angripa civilbefolkning, sjukhus, skolor och universitet. Befolkningen i Ukraina befinner sig fortfarande i det mest akuta skedet av en humanitär katastrof och många, främst kvinnor och barn, tvingas att fly. Män mellan 18 och 60 måste stanna och ta till vapen för att försvara landet. Familjer splittras. Läget är djupt oroande.

Omvärlden har visat att viljan att hjälpa och stötta Ukraina är stark. Stöd har skickats både i form av humanitärt bistånd, pengar och vapen. SULF har på olika sätt tydligt markerat att förbundet står sida vid sida med lärarorganisationer i Europa och världen för att visa solidaritet och stötta kollegor, studenter och det ukrainska folket under det fruktansvärda övergrepp som pågår.

Att göra uttalanden för att visa stöd och solidaritet är viktigt och ska inte underskattas, men som många andra har vi ställt oss frågan vad vi kan göra mer. Forskning och högre utbildning är sant internationella aktiviteter och som ett fackförbund för universitetslärare och forskare har vi starka nätverk med kollegor världen över. Många av våra medlemmar kommer också från andra länder än Sverige.

Forskning och utbildning, där ny kunskap skapas och sprids, är avgör­ande för en hållbar framtid. Att utbildningssystem slås sönder i krig är en katastrof i sig, men utbildning representerar också framtiden för människor i alla åldrar och är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Utan utbildning falnar människors framtidshopp.

Utbildning, forskning och högskola är vårt område. Därför har vi beslutat oss för att starta en kampanj för Ukraina – från medlem till medlem! SULF:s fackliga internationella partner är Education International (EI) och genom EI:s solidaritetsfond kan vi – SULF och du som medlem – donera medel för att bistå medlemmar i ukrainska lärarorganisationer, the Trade Union of Education and Science Workers of Ukraine och the Free Trade Union of Education and Science in Ukraine. Du hittar mer information om insamlingen i nyhetsnotis på sidan 7 samt i SULF:s annons på sidan 43.

Att arbeta tillsammans med andra för att göra skillnad i praktiken är nödvändigt. SULF:s kongress beslutade i höstas att förstärka vårt internationella solidaritetsarbete genom att söka medlemskap i organisationen Scholars at Risk (SAR). SAR arbetar för akademisk frihet och hjälper forskare på flykt. SULF:s medlemskap i SAR-Sweden var klart strax innan Rysslands invasion av Ukraina. Genom SAR-nätverket, där många svenska lärosäten också ingår, kommer SULF att bidra med stöd till forskare som tvingas att fly från Ukraina så att de får fortsätta med sin forskning på svenska universitet och högskolor.

Akademisk frihet är en av grundpelarna i en demokrati. Friheten att söka svar på problem, att välja metod, publicera forskning och undervisa med den senaste kunskapen är hotad inte bara i Ukraina, men också i Ryssland och Belarus. Det var nog få som vid årsskiftet kunde se framför sig ett förbud för forskningssamarbeten mellan svenska och ryska universitet.

Det är viktigt att vi förstår att det fortfarande är både möjligt och önskvärt att upprätthålla individuella akademiska kontakter med forskare i Ryssland och Belarus, även när deras regimer överskrider all anständighets gräns. Tusentals ryska forskare har trots stor personlig risk öppet prote­sterat mot kriget och fördömer Putins invasion av Ukraina. De behöver, liksom kollegorna i Ukraina, allt stöd de kan få.

Sanna Wolk
Ordförande för SULF

(Publicerad i Universitetsläraren nr 2/2022

Fler nyheter