Sök efter:

Äldre livränta? Nu kan du ansöka om att få den omprövad och uppräknad.

Nyhet

Facket och arbetsgivarna på det statliga avtalsområdet har kommit överens om att du som har en äldre livränta från tidigare statlig anställning kan ansöka om att få den omprövad och uppräknad.

Du som slutat din anställning i staten före år 2003 och tjänat in till din tjänstepension enligt de äldre avtalen PA/SPR-74 och PA-91 kan ansöka om att få en omprövning av din livränta för att se om den ska räknas upp med prisbasbeloppet (1).

Bakgrunden är att en livränta enligt PA/SPR-74 liksom PA-91, är fastställd i fast nominellt belopp fram till uttag av pensionen, dvs ingen uppräkning görs. Det gäller även dig som låg kvar i PA/SPR-74 respektive PA-91, till exempel på grund av partiell sjukpension, vid övergången till nytt pensionsavtal och som därefter har avslutat din anställning i staten före pensionsavgång. Eftersom livräntan ligger kvar i fast belopp riskerar värdet att urholkas i takt med att priser och löner stiger fram till det är dags att gå i pension. Om du efter din statliga anställning övergick till en ny anställning där den intjänade pensionen i din tidigare statliga anställning fick tillgodoräknas i beräkningen av pensionen i den nya anställningen (s k samordning) omfattas du inte av denna möjlighet.

På ditt pensionsbesked från Statens tjänstepensionsverk (SPV) framgå om du har en äldre livränta enligt något av PA/SPR-74 livränta eller PA91.  Om du tror att du kan vara berörd av detta ta kontakt med kundtjänst på SPV för att kontrollera saken och begär att få en omprövning i pensionsnämnden av din livränta.

Bakgrund

När PA/SPR-74 respektive PA-91 utgjorde gällande pensionsavtal på det statliga området samordnades den intjänade tjänstetiden, för den förmånsbestämda pensionen, mellan de stora avtalsområdena. Det innebar att intjänad tjänstetid i tidigare anställningar fick tillgodoräknas när den förmånsbestämda pensionen skulle fastställas i den aktuella anställningen.  I takt med att nya och delvis premiebestämda pensionsavtal slöts försvann samordningen och ersattes med en värdesäkring av livräntan genom uppräkning med prisbasbelopp. Inom staten avskaffades samordningen i o m att PA03 trädde i kraft år 2003. På kommunal sektor försvann samordningen 1998 samt inom ITP II år 2009.

 

  1. Förhandlingsprotokoll 2019-06-18, Livränta enligt PA/SPR-74 samt Förhandlingsprotokoll 2015-11-11, Överenskommelse om pensionsavtal för arbetstagare inom statliga avtalsområdet 2016.
Fler nyheter