Sök efter:

Avtalsförhandlingar avslutade för SULF:s medlemmar i kommuner och regioner 

Nyhet

Ökad förståelse för hur kommuner och regioner ska vara en attraktiv arbetsgivare för akademiker är ett resultat av de nya överenskommelser som parterna slutit. Arbetet med att skapa attraktiva arbetsvillkor kommer fortsätta för att kommuner och regioner ska klara framtida kompetensbrist 

Under våren har AkademikerAlliansen där SULF är ett av 18 Sacoförbund hållit intensiva förhandlingar med SKR. Strax före påsk avslutades förhandlingarna avseende de tillsvidareavtal som omfattar SULF:s ca 1000 medlemmar på området. 

AkademikerAlliansen har lyft fram att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. Nu är parterna överens om att fortsätta arbetet i olika former. En arbetsgrupp ska bildas och få uppdraget att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn. Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska genomföra en grundlig och långsiktig översyn av arbetstidsreglerna.  

När det gäller arbetsmiljö ska arbetet med friskfaktorer intensifieras. Chefers villkor är också viktiga och i båda dessa sammanhang är Sunt arbetsliv och Chefoskopet verktyg som ska användas och utvecklas. 

- Vi är nöjda med utfallet för våra medlemmar. Det har även tydliggjorts vad så kallad inlöst övertid innebär och att man nu kan göra vissa individuella överenskommelser utan att det krävs lokala avtal. Det visar att man har förståelse för akademikers särskilda förutsättningar och behov. Det är också tydligt att det finns en förståelse för att ett tillsvidareavtal kräver avtalsvård för det ska fungera, säger SULF:s Marielle Nakunzi, förhandlingschef privat, regional och kommunal sektor, i en kommentar. 

Fler nyheter